Kr贸tko. Jasno. Konkretnie.
O tym jak zosta膰 Policjantem.

Szko艂y Policji w Polsce - Szko艂a Policji: Legionowo, S艂upsk, Pi艂a, Katowice, Szczytno

Szko艂y Policji w Polsce - Szko艂a Policji: Legionowo, S艂upsk, Pi艂a, Katowice, Szczytno

Gdy zaczynamy zastanawia膰 si臋 nad wyborem szko艂y pojawiaj膮 si臋 r贸偶ne pytania: jak wygl膮da system szkolenia policjant贸w w Polsce, kt贸re szko艂y s膮 dla cywili, gdzie odbywaj膮 si臋 kursy dla policjant贸w? W tym artykule postaramy si臋 odpowiedzie膰 na te pytania oraz opiszemy Szko艂y Policji w Polsce: WSPol w Szczytnie, CSP w Legionowie, SP w Pile, SP w S艂upsku, SP w Katowicach, OSZP w 艁odzi.

Informacje Szko艂y Policji
10 lip 2020

Liczba funkcjonariuszy w Polsce wynosi bez ma艂a 100 000 os贸b. W roku 2020 polska Policja zatrudni艂a kolejnych 4500 ludzi. Szko艂y policyjne s膮 zatem oblegane, poniewa偶 ka偶dy, kto aspiruje do stania na stra偶y prawa, musi przej艣膰 etap podstawowego szkolenia zawodowego.

Wspomniane szkolenie postawowe odbywa si臋 w trybie stacjonarnym w plac贸wkach szkoleniowych policji, a zaj臋cia praktyczne zostaj膮 przypiecz臋towane egzaminem pisemnym. W okresie odbywania kursu policjanci otrzymuj膮 zakwaterowanie w jednej z jednostek szkoleniowych policji. Mog膮 by膰 to szko艂y policyjne lub odpowiednie o艣rodki szkoleniowe.

Szko艂y Policji w Polsce

Jak ju偶 zosta艂o wspomniane 鈥 ka偶dego roku oko艂o 5000 os贸b decyduje si臋 na podj臋cie pracy w szeregach polskiej Policji. Pocz膮tkuj膮cy funkcjonariusze zostaj膮 skierowani do odbycia kursu podstawowego, a w zwi膮zku z tym trafiaj膮 do jednej z kilku szk贸艂 policyjnych funkcjonuj膮cych na terenie naszego kraju.

Mog膮 to by膰 nast臋puj膮ce miejsca:

 • Wy偶sza Szko艂a Policji w Szczytnie,
 • Szko艂a Policji w Katowicach,
 • Szko艂a Policji w Pile,
 • Szko艂a Policji w S艂upsku,
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 • O艣rodek szkoleniowy dla policjant贸w w Sieradzu.

Warto r贸wnie偶 wspomnie膰, i偶 ka偶dy policjant b臋d膮cy w czynnej s艂u偶bie, mo偶e zosta膰 skierowany do odbycia kursu doszkalaj膮cego. Zdobywanie nowych umiej臋tno艣ci zawodowych i wiedzy, ma r贸wnie偶 miejsce tylko i wy艂膮cznie w jednej ze wspomnianych powy偶ej plac贸wek. Istotny wydaje si臋 fakt, i偶 Wy偶sza Szko艂a Policji w Szczytnie jest jednym miejscem tego typu w Polsce, gdzie prowadzone s膮 kursy dla oficer贸w.

Wy偶sza Szko艂a Policji w Szczytnie

Wa偶n膮 rol臋 w kszta艂ceniu kadr kierowniczych i dow贸dczych w Polsce pe艂ni Wy偶sza Szko艂a Policji w Szczytnie. Posiada ona wieloletnie do艣wiadczenie w kszta艂ceniu s艂u偶b mundurowych. Plac贸wka kszta艂ci kadry kierownicze Policji oraz wysokiej klasy oficer贸w. Ta uczelnia s艂u偶b pa艅stwowych zosta艂a otwarta 1 pa藕dziernika 1990 roku. Od tego czasu pe艂ni funkcj臋 jednostki organizacyjnej Policji.

W WSPol mog膮 studiowa膰 osoby cywilne oraz funkcjonariusze. O przyj臋cie mog膮 ubiega膰 si臋 kandydaci posiadaj膮cy 艣wiadectwo dojrza艂o艣ci. Jest to jedyna plac贸wka szkoleniowa Policji w Polsce, w kt贸rej zar贸wno funkcjorariusze jak i osoby cywilne mog膮 zdoby膰 wykszta艂cenie licencjata lub magistra. Prowadzone s膮 tutaj r贸wnie偶 szkolenia podstawowe zawodowe policjant贸w (kurs podstawowy).

Szko艂a przewiduje r贸wnie偶 szkolenia dla funkcjonariuszy 艣redniego i wy偶szego szczebla. Baza dydaktyczna jest tutaj naprawd臋 du偶a, 90 sal wyk艂adowych o powierzchni 1553 m2 oraz nowoczesny sprz臋t audiowizualny i specjalistyczny.

Jakie kierunki mo偶na studiowa膰 w Wy偶szej Szkole Policji w Szczytnie?

WSPol oferuje swoim studentom 3 kierunki do wyboru, z czego 2 z nich dost臋pne s膮 r贸wnie偶 dla os贸b cywilnych, natomiast kierunek "Nauka o Policji" jest przeznaczony dla funkcjonariuszy. Poni偶ej kr贸tki opis poszczeg贸lnych kierunk贸w.

Nauka o Policji 鈥 studia trwaj膮 4 lata. Na kierunek mo偶e dosta膰 si臋 osoba, kt贸ra pozytywnie przesz艂a nab贸r do Policji i znajduj臋 si臋 na li艣cie kandydat贸w do s艂u偶by oraz z艂o偶y艂a o艣wiadczenie o ch臋ci rozpocz臋cia studi贸w na tym kierunku. Uko艅czenie umo偶liwi przyst膮pienie do egzaminu oficerskiego, kt贸rego zdanie pozwoli na mianowanie na pierwszy stopie艅 oficerski w korpusie oficer贸w m艂odszych policji. Studia prowadzone s膮 w formie stacjonarnej-skoszarowanej (studenci s膮 ju偶 funkcjonariuszami Policji). Nauka ko艅czy si臋 tytu艂em licencjata. Kandydowa膰 mo偶e r贸wnie偶 osoba, w stosunku do kt贸rej nie zosta艂o jeszcze podj臋te szkolenie zawodowe podstawowe. W tym przypadku nale偶y zg艂osi膰 si臋 do kom贸rki ds. doboru do Policji. W przypadku os贸b, kt贸re dostan膮 si臋 na kierunek "Nauka o Policji", szkolenie podstawowe odbywa si臋 w ramach pierwszego roku nauki. Wi臋cej o kierunku "Nauka o Policji" opisali艣my w osobnym artykule: Nauka o Policji WSPol.

Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne I stopnia 鈥 nauka trwa 3 lata. Na kierunek mo偶e dosta膰 si臋 osoba cywilna oraz funkcjonariusz i pracownik Policji. Studia prowadzone s膮 w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne II stopnia 鈥 nauka trwa 2 lata. O przyj臋cie mo偶e ubiega膰 si臋 osoba posiadaj膮ca dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych, osoba cywilna lub funkcjonariusz i pracownik Policji. Studia prowadzone s膮 w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. S膮 to studia dla os贸b posiadaj膮cych kwalifikacje pierwszego stopnia, kt贸rych praca zwi膮zana jest z bezpiecze艅stwem wewn臋trznym

Kryminologia I stopnia 鈥 nauka trwa 3 lata. Na kierunek mo偶e dosta膰 si臋 osoba cywilna oraz funkcjonariusz i pracownik Policji. Studia prowadzone s膮 w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia przygotowuj膮 absolwenta do pracy w organach 艣cigania, organach wydzia艂u sprawiedliwo艣ci, a tak偶e innych s艂u偶bach i organizacjach.

Kryminologia II stopnia - nauka trwa 2 lata. O przyj臋cie mo偶e ubiega膰 si臋 osoba posiadaj膮ca dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych, osoba cywilna lub funkcjonariusz i pracownik Policji. Studia prowadzone s膮 w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Warto r贸wnie偶 doda膰, 偶e w WSPol odbywa si臋 Szkolenie Zawodowe dla Absolwent贸w Szk贸艂 Wy偶szych - jest to szkolenie przeznaczone dla funkcjonariuszy staraj膮cych si臋 o sopie艅 oficerski, lecz posiadaj膮ych wykszta艂cenie wy偶sze zdobyte na innej uczelni ni偶 WSPol.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Kolejna szko艂a Policji to Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Centrum zosta艂o utworzone 30 sierpnia 1990 r. Od tego czasu szko艂a przesz艂a ogromna rewolucje. W jej sk艂ad wchodzi szko艂a przewodnik贸w i tresury ps贸w w Su艂kowicach oraz zarz膮d mi臋dzynarodowego centrum szkolenia policji. CSP prowadzi dzia艂alno艣膰 w trzech o艣rodkach:

 • W Legionowie 鈥 siedziba w艂adz szko艂y i miejsce wi臋kszo艣ci szkole艅.
 • W Su艂kowicach 鈥 miejsce szkolenia przewodnik贸w i tresury ps贸w.
 • W Kalu 鈥 miejsce szkolenia Policji Wodnej.

Wi臋kszo艣膰 budynk贸w to nowoczesne obiekty otoczone terenami zielonymi. Centrum mo偶e pochwali膰 si臋 nowoczesn膮 baz膮 dydaktyczn膮, w sk艂ad kt贸rej wchodz膮: liczne pracownie i laboratoria specjalistyczne, m.in. kryminalistyczne, 艂膮czno艣ci, informatyczne, pierwszej pomocy przed lekarskiej, identyfikacji zapach贸w.

Warto wspomnie膰, 偶e w艂adze odpowiedzialne za prowadzenie o艣rodka nieustannie dbaj膮 o jego unowocze艣nianie. Jako innowacje mo偶na postrzega膰 mi臋dzy innymi powstawanie tam kolejnych pracowni o konkretnym profilu i specjalizacji. W艣r贸d nich znajduj膮 si臋 np. laboratoria:

 • kryminalistyczne,
 • informatyczne,
 • 艂膮czno艣ci,
 • pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • identyfikowania zapach贸w.

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbywaj膮 si臋 r贸wnie偶 szkolenia podstawowe dla policjant贸w.

Szko艂a Policji w S艂upsku

Historia plac贸wki szkoleniowej w S艂upsku rozpocz臋艂a si臋 w 1945 roku, kiedy to do 偶ycia powo艂ane zosta艂o tam Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej. O艣rodek zosta艂 przekszta艂cony w szko艂臋 policyjn膮 w 1990.

Siedziba Szko艂y Policji w S艂upsku znajduje si臋 w zamkni臋tej cz臋艣ci miasta w otoczeniu ulic Jana Kili艅skiego i Tadeusza Ko艣ciuszki. Na ca艂o艣膰 plac贸wki sk艂ada si臋 kilkadziesi膮t obiekt贸w 鈥 cz臋艣膰 z nich to pozosta艂o艣ci po szkole dla dziewcz膮t, kt贸ra funkcjonowa艂a tam w latach trzydziestych ubieg艂ego wieku.

Szko艂a specjalizuje si臋 w szkoleniu policjant贸w prewencji, odbywaj膮 si臋 w niej r贸wnie偶 szkolenia podstawowe zawodowe dla policjant贸w. Dzi臋ki temu ma bezpo艣redni wp艂yw na poczucie bezpiecze艅stwa mieszka艅c贸w.
Prowadzone s膮 tez kursy specjalistyczne. S膮 to kursy dla kadr kierowniczych, policjant贸w wykonuj膮cych zadania obronne, oficer贸w, rzecznik贸w prasowych. Kursy trwaj膮 od tygodnia do dw贸ch miesi臋cy. Policjanci szkol膮 si臋 tez w dziedzinie konwojowania os贸b, poruszania si臋 w miejscach zagro偶onych wybuchem oraz zatrzymywania zbrodniarzy wojennych. W Szkole Policji w S艂upsku opr贸cz policjant贸w ucz膮 si臋 tez funkcjonariusze Stra偶y Granicznej, 呕andarmerii Wojskowej, S艂u偶by Celnej, stra偶y gminnych. Najwa偶niejsze w szkoleniu s艂uchaczy jest w艂a艣ciwe wykonywanie czynno艣ci s艂u偶bowych, dzi臋ki wsp贸艂pracy z Komendantami Wojew贸dzkimi i Miejskimi, s艂uchacze wsp贸lnie z funkcjonariuszami jednostek terenowych wykonuj膮 zadania praktyczne przewidziane w programie nauczania.

Szko艂a Policji w Katowicach

Szko艂a policji w Katowicach prowadzi szkolenia dla nowo przyj臋tych policjant贸w oraz doskonali zawodowo policjant贸w i pracownik贸w jednostek organizacyjnych Policji.
Jednostka powsta艂a 8 lutego 1999 roku w wyniku stara艅 艣rodowiska policyjnego o ograniczenie wzrostu liczby przest臋pstw pospolitych. Uczelnia kszta艂ci g艂贸wnie policjant贸w pionu prewencji, kt贸rzy pe艂ni膮 s艂u偶b臋 w specjalnych warunkach w du偶ych aglomeracjach miejskich. Szkolenie oparte jest na nowoczesnych i aktualnych programach.

Szko艂a policji w Katowicach prowadzi szkolenia specjalistyczne: interwencje wobec agresywnych os贸b, pos艂ugiwania si臋 broni膮 w warunkach stresu, zabezpieczenia maj膮tkowego, dla rzecznik贸w dyscyplinarnych, dla instruktor贸w strzela艅 policyjnych.

Szkolenia dydaktyczne prowadzone s膮 przez nast臋puj膮ce kom贸rki:

 • Zak艂ad prewencji i ruchu drogowego
 • Zak艂ad S艂u偶by Kryminalnej
 • Zak艂ad Wyszkolenia Specjalnego
 • Zak艂ad Og贸lnozawodowy
 • Wydzia艂 Metodyki i Organizacji Szkolenia
 • Wydzia艂 Dowodzenia i Wychowania

Zak艂ad prewencji i Ruchu drogowego edukuje w zakresie bezpiecze艅stwa i podejmowania interwencji policyjnych. Skupia si臋 na pe艂nieniu obowi膮zk贸w na drogach oraz s艂u偶bie patrolowej, obchodowej i konwojowej. Zak艂ad s艂u偶by kryminalnej przekazuje wiedz臋 o prawie karnym i prawie wykrocze艅, a tak偶e zagadnie艅 prawa administracyjnego. Realizowane s膮 zaj臋cia z kryminalistyki, kryminologi, prowadzenia czynno艣ci poszukiwawczych i pracy operacyjnej. W Zak艂adzie Wyszkolenia Specjalnego poznawane s膮 tajniki stosowania 艣rodk贸w przymusu bezpo艣redniego, broni palnej, taktyki i technik interwencji oraz taktyki dzia艂a艅 zespo艂owych. Policjanci doskonal膮 tak偶e swoje umiej臋tno艣ci strzeleckie i podnosz膮 sprawno艣膰 fizyczn膮. Szko艂a Policji w Katowicach dysponuje r贸wnie偶 nowoczesn膮 strzelnic膮.

Szko艂a Policji w Pile

Szko艂a w Pile powsta艂a 15 wrze艣nia 1954 roku. W pierwszym kursie szkoleniowym udzia艂 wzi臋艂o 492 s艂uchaczy, a szkolenie trwa艂o 4 miesi膮ce. Baza dydaktyczna by艂a w tym czasie skromna i brakowa艂o literatury zawodowej.

Szko艂a Policji w Pile to jedyny w Polsce o艣rodek s艂u偶by kryminalnej. W Szkole Policji w Pile odbywaj膮 si臋 r贸wnie偶 szkolenia podstawowe dla nowo przyj臋tych funkcjonariuszy. W szkole odbywaj膮 si臋 kursy specjalistyczne dla policjant贸w s艂u偶by kryminalnej wykonuj膮cych czynno艣ci operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo 艣ledcze, kursy dla technik贸w kryminalistyki. Prowadzone s膮 tez zaj臋cia z zakresu taktyk i metod przes艂ucha艅 FBI.

Dodatkowo tak偶e szereg kurs贸w bardziej zaawansowanych: zwalczanie przest臋pczo艣ci gospodarczej, przeciwdzia艂anie praniu brudnych pieni臋dzy, czynno艣ci w zakresie poszukiwania os贸b zaginionych. W ramach kurs贸w policjanci doskonal膮 tak偶e umiej臋tno艣ci strzeleckie oraz z zakresu udzielania pomocy przed medycznej.

Szko艂a Policji w Pile posiada r贸wnie偶 nowoczesn膮 baz臋 dydaktyczna: sale wyk艂adowe, aula, sala konferencyjna, pracownie techniki kryminalistycznej, fotografii itp. Pracownie s膮 wyposa偶one w 艣rodki audiowizualne, umo偶liwiaj膮ce prowadzenie zaj臋膰 wykorzystuj膮c nowoczesne metody nauczania. Szko艂a posiada wiele obiekt贸w przeznaczonych do praktycznego kszta艂cenia s艂uchaczy, za pomoc膮 symulacji oraz zaj臋膰 praktycznych. Pomieszczenia te imituj膮 rzeczywiste obiekty mieszkaniowe, us艂ugowe i handlowe i s艂u偶膮 do ogl臋dzin miejsca zdarzenia. Znajduje si臋 tu budynek, kt贸ry imituje pomieszczenia oraz pojazdy podczas prawdziwej akcji i s艂u偶y do doskonalenia taktyki podczas interwencji oraz dwie nowoczesne strzelnice.

O艣rodek Szkolenia Policji w 艁odzi z siedzib膮 w Sieradzu

W o艣rodku prowadzone s膮 szkolenia podstawowe oraz doskonalenia zawodowego. Szko艂a udost臋pnia r贸wnie偶 swoj膮 baz臋 innym podmiotom zwi膮zanym z Policj膮. Zaj臋cia prowadzone s膮 w ma艂ych grupach, przez do艣wiadczonych nauczycieli policyjnych. Wszystkie sale i obiekty s膮 profesjonalnie wyposa偶one w odpowiedni sprz臋t potrzebny do dzia艂a艅.


Podsumowanie

 • Szkolenia podstawowe zawodowe dla nowo-przyj臋tych funkcjonariuszy odbywaj膮 si臋 w plac贸wkach szkoleniowych Policji w Polsce. Plac贸wki te prowadz膮 r贸wnie偶 dodatkowe szkolenia specjalistyczne.
 • Zar贸wno osoby ciwilne jak i mundurowi mog膮 zdoby膰 wykszta艂cenie z tytu艂em naukowym licencjata lub magistra jedynie w Wy偶szej Szkole Policji w Szczytnie.
 • Zrobienie tytu艂u licencjata lub magistra w WSPol przez osob臋 cywiln膮 na kierunkach "Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne" lub "Kryminologia" nie zapewnia pracy jako funkcjonariusz Policji - daje jedynie dodatkowe punkty preferencyjne w czasie rekrutacji, oraz mo偶liwo艣膰 awansu na stanowiska oficerskie w dalszych latach kariery.
 • Uko艅czenie kierunku "Nauka o Policji" na WSPol jest r贸wnoznaczne z awansem na stopie艅 w korpusie oficer贸w m艂odszych - jest to najszybsza droga awansu w szeregach polskiej Policji. By dosta膰 si臋 na ten kierunek nale偶y przej艣膰 zwyk艂y proces rekrutacji do Policji i z艂o偶y膰 o艣wiadczenie woli o ch臋ci podj臋cia studi贸w, nale偶y r贸wnie偶 mie膰 zdan膮 matur臋 z wymaganych przedmiot贸w (w艣r贸d ch臋tnych przeprowadzany jest konkurs matur).

Wi臋cej o mo偶liwo艣ciach awansu zamie艣cili艣my w artyku艂ach:
Jak zosta膰 oficerem Policji
Szko艂a Policyjna w Szczytnie (WSPOL) - czy po jej uko艅czeniu zostaniesz policjantem?
Nauka o Policji w WSPol - co musisz wiedzie膰?