Kr贸tko. Jasno. Konkretnie.
O tym jak zosta膰 Policjantem.

Jak zosta膰 oficerem Policji

Jak zosta膰 oficerem Policji

Wiele os贸b my艣l膮cych o pracy w Policji zastanawia si臋, jak zosta膰 oficerem Policji. Do tej pory by艂a to raczej niepewna, d艂ugoterminowa perspektywa. Jednak w 2019 roku nadesz艂a pewna zmiana, kt贸ra mo偶e znacznie u艂atwi膰 i przyspieszy膰 t臋 drog臋. W dalszej cz臋艣ci artyku艂u postaramy si臋 opisa膰, jak wygl膮daj膮 mo偶liwe 艣cie偶ki prowadz膮ce do uzyskania korpusu oficerskiego w Policji.

Informacje
4 kwi 2019

Jak zosta膰 oficerem Policji - pierwsza mo偶liwo艣膰

Pierwsz膮, podstawow膮 mo偶liwo艣ci膮 jest po prostu zosta膰 policjantem i powoli wspina膰 si臋 po szczeblach kariery, by w ko艅cu uzyska膰 mo偶liwo艣膰 obj臋cia stanowiska s艂u偶bowego, dla kt贸rego przewidziany jest stopie艅 oficerski. Jest to powolna, wieloletnia droga rozwoju w szeregach Policji, kt贸ra nie gwarantuje, 偶e po wielu latach uda si臋 dost膮pi膰 takiej mo偶liwo艣ci. Przepisem reguluj膮cym t臋 kwesti臋 jest Art. 50 Ustawy o Policji:

"Art. 50. Na pierwszy stopie艅 policyjny w korpusie oficer贸w m艂odszych Policji mo偶e by膰 mianowany policjant, kt贸ry spe艂nia warunki okre艣lone w art. 25 ust. 1, uko艅czy艂 studia w Wy偶szej Szkole Policji lub szkolenie zawodowe dla absolwent贸w szk贸艂 wy偶szych, zosta艂 mianowany lub powo艂any na stanowisko, dla kt贸rego zosta艂 okre艣lony stopie艅 w korpusie oficer贸w Policji, i z艂o偶y艂 egzamin oficerski".

Art 24 ust. 1 (wymieniony w powy偶szym artykule): 1.S艂u偶b臋 w Policji mo偶e pe艂ni膰 obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, kt贸ry nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem s膮du za przest臋pstwo lub przest臋pstwo skarbowe, korzystaj膮cy z pe艂ni praw publicznych, posiadaj膮cy co najmniej wykszta艂cenie 艣rednie lub 艣rednie bran偶owe oraz zdolno艣膰 fizyczn膮 i psychiczn膮 do s艂u偶by w formacjach uzbrojonych, podleg艂ych szczeg贸lnej dyscyplinie s艂u偶bowej, kt贸rej got贸w jest si臋 podporz膮dkowa膰, a tak偶e daj膮cy r臋kojmi臋 zachowania tajemnicy stosownie do wymog贸w okre艣lonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Zatem: aby m贸c ubiega膰 si臋 o egzamin oficerski opr贸cz bycia mianowanym/powo艂anym na stanowisko oficerskie nale偶y uko艅czy膰 WSPol (oboj臋tne czy z tytu艂em licencjata czy magistra) lub inn膮 uczelni臋 z tytu艂em magistra lub r贸wnorz臋dnym, lecz w tym przypadku nale偶y uko艅czy膰 jeszcze 6-cio miesi臋czne szkolenie absolwent贸w szk贸艂 wy偶szych (SASW).聽Osoby, kt贸re zdoby艂y wykszta艂cenie w WSPol nie musz膮 przyst臋powa膰 do tego szkolenia. Warunkiem otrzymania promocji oficerskiej jest zdanie egzaminu oficerskiego.

Warto r贸wnie偶 doda膰, 偶e aby m贸c przyst膮pi膰 do szkolenia absolwent贸w szk贸艂 wy偶szych SASW, a wi臋c szkolenia, kt贸re pozwala przyst膮pi膰 do egzaminu oficerskiego w przypadku posiadania wykszta艂cenia zdobytego na innej uczelni ni偶 WSPol, nale偶y spe艂ni膰 okre艣lone warunki:

"搂 11.

1. Na szkolenie dla absolwent贸w szk贸艂 wy偶szych policjanta mo偶na skierowa膰, je偶eli spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

1) posiada wykszta艂cenie wy偶sze z tytu艂em zawodowym magistra lub innym r贸wnorz臋dnym tytu艂em;

2) z艂o偶y艂 pisemny raport w tej sprawie;

3) ma zapewnione, bezpo艣rednio po uko艅czeniu szkolenia, stanowisko s艂u偶bowe, na kt贸rym s膮 wymagane kwalifikacje zawodowe wy偶sze, lub pe艂ni s艂u偶b臋 na stanowisku s艂u偶bowym, dla kt贸rego okre艣lono policyjny stopie艅 etatowy w korpusie oficer贸w Policji;

4) najp贸藕niej w dniu uko艅czenia szkolenia spe艂ni wym贸g w zakresie sta偶u s艂u偶by, od kt贸rego uzale偶nione jest mianowanie lub powo艂anie na stanowisko s艂u偶bowe;

5) 13 uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 s艂u偶bow膮, o kt贸rej mowa w przepisach w sprawie opiniowania s艂u偶bowego policjant贸w.

2. Warunku wymienionego w ust. 1 pkt 4 nie stosuje si臋 do policjanta, o kt贸rym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy.

3. Warunk贸w wymienionych w ust. 1 nie stosuje si臋 do policjanta, o kt贸rym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy." (Par. 11 Rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w odbywania szkole艅 zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji)

Z wy偶ej wymienionego rozporz膮dzenia wynika, 偶e aby przyst膮pi膰 do szkolenia nale偶y posiada膰 tytu艂 magistra b膮d藕 r贸wnorz臋dny.聽聽 聽聽

Tak wi臋c osoba, maj膮ca uko艅czone studia na WSPol mo偶e ubiega膰 si臋 o mo偶liwo艣膰 przyst膮pienia do egzaminu oficerskiego posiadaj膮c jedynie tytu艂 licencjata, bez konieczno艣ci szkolenia dla absolwent贸w szk贸艂 wy偶szych. Natomiast osoby, kt贸re posiadaj膮 tytu艂 magistra b膮d藕 r贸wnorz臋dny innej uczelni i chc膮 przyst膮pi膰 do egzaminu oficerskiego, musz膮 uko艅czy膰 wcze艣niej 6-cio miesi臋czne szkolenie dla absolwent贸w szk贸艂 wy偶szych.聽 Tytu艂 ni偶szy ni偶 mgr z innej uczelni ni偶 WSPol nie daje prawa do przyst膮pienia do szkolenia, a zatem wyklucza mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o stanowisko oficerskie. W takim wypadku rozs膮dnym rozwi膮zaniem jest podj臋cie nauki niestacjonarnej (zjazdy sobota-niedziela) na WSPol.

Zwykle trudno jest dosta膰 zgod臋 na przyst膮pienie do szkolenia czy egzaminu. Sam warunek bycia mianowanym/powo艂anym na stanowisko oficerskie jest trudny do zrealizowania. Wymaga wielu lat sta偶u i wykazania si臋. Znacznie szybsz膮 mo偶liwo艣ci膮 zostania oficerem Policji jest 艣cie偶ka opisana poni偶ej:

Inna mo偶liwo艣膰 zostania oficerem Policji - "Nauka o Policji" - nowy kierunek na WSPol

W 2019 roku pojawi艂a si臋 nowa mo偶liwo艣膰 zostania oficerem Policji. Wydaje si臋 by膰 znacznie prostsza i na pewno szybsza.

W Wy偶szej Szkole Policji w Szczytnie rusza nowy kierunek studi贸w oficerskich. Skierowany jest on do os贸b posiadaj膮cych matur臋. Studia b臋d膮 trwa艂y cztery lata, a po ich uko艅czeniu absolwent wyjdzie ze stopniem podkomisarza Policji, a wi臋c z najni偶szym stopniem korpusu oficer贸w m艂odszych.

Rekrutacja na studia odbywa si臋 w 2 g艂贸wnych etapach:

  1. Przej艣cie "normalnej" rekrutacji do Policji, podczas kt贸rej kandydat sk艂ada o艣wiadczenie woli dotycz膮ce uczestnictwa w rekrutacji do WSPol.
  2. Rekrutacja na studia spo艣r贸d os贸b po naborze, kt贸re z艂o偶y艂y o艣wiadczenie woli i posiadaj膮 聽matur臋 z wymaganych przedmiot贸w. Kolejno艣膰 przyjmowanych uzale偶niona jest od wynik贸w konkursu matur. Ka偶de wojew贸dztwo otrzymuje przydzia艂 na konkretn膮 liczb臋 oficer贸w. Osoby z najlepszymi wynikami z danego wojew贸dztwa dostan膮 mo偶liwo艣膰 rozpocz臋cia studi贸w. Ilo艣膰 os贸b przyjmowanych z danego wojew贸dztwa zostanie ustalone odg贸rnie, w zale偶no艣ci od wielo艣ci garnizonu.

Studia trwaj膮 4 lata, odbywaj膮 si臋 w systemie skoszarowanym. Zwie艅czeniem jest egzamin oficerski, po kt贸rym policjant trafia do wskazanego w czasie rekrutacji garnizonu jako podkomisarz Policji.

Jest to znacznie szybsza droga, ni偶 mozolne wspinanie si臋 po szczeblach kariery.

Wi臋cej o kierunku "Nauka o Policji" na uczelni WSPol znajdziesz w artykule: "Nauka o Policji WSPol - co musisz wiedzie膰?".

Przeniesienie do s艂u偶by w Policji funkcjonariuszy innych s艂u偶b

Aktami prawnymi, kt贸ry reguluj膮 t臋 kwesti臋 s膮 Rozporz臋dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 9 pa藕dziernika 2018 r.w sprawie przenoszenia do s艂u偶by w Policji oraz Ustawa o Policji art 25a.

Czego dowiadujemy si臋 z powy偶szych akt贸w?

Art 25a. Ustawy o Policji:

1. Funkcjonariusz Stra偶y Granicznej, Stra偶y Marsza艂kowskiej, S艂u偶by Ochrony Pa艅stwa, S艂u偶by Celno-Skarbowej, Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego, Agencji Wywiadu, S艂u偶by Wywiadu Wojskowego, S艂u偶by Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego mo偶e by膰 na w艂asn膮 pro艣b臋 przeniesiony do s艂u偶by w Policji, je偶eli wykazuje on szczeg贸lne predyspozycje do jej pe艂nienia.

2. Funkcjonariusza, o kt贸rym mowa w ust. 1, do s艂u偶by w Policji przenosi w porozumieniu odpowiednio z Komendantem G艂贸wnym Stra偶y Granicznej, Szefem Kancelarii Sejmu, Komendantem S艂u偶by Ochrony Pa艅stwa, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Komendantem G艂贸wnym Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, Szefem Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem S艂u偶by Wywiadu Wojskowego, Szefem S艂u偶by Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Komendant G艂贸wny Policji za zgod膮 ministra w艂a艣ciwego do spraw wewn臋trznych.

3. Funkcjonariusz Stra偶y Granicznej, Stra偶y Marsza艂kowskiej, S艂u偶by Ochrony Pa艅stwa, S艂u偶by Celno-Skarbowej, Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego, Agencji Wywiadu, S艂u偶by Wywiadu Wojskowego, S艂u偶by Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeniesiony do s艂u偶by w Policji zachowuje ci膮g艂o艣膰 s艂u偶by.

4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie, o kt贸rym mowa w ust. 1, nie przys艂uguje odprawa ani inne nale偶no艣ci przewidziane dla funkcjonariuszy odchodz膮cych ze s艂u偶by.

5. Minister w艂a艣ciwy do spraw wewn臋trznych okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, szczeg贸艂owy spos贸b i tryb prowadzenia post臋powania w stosunku do funkcjonariuszy, o kt贸rych mowa w ust. 1, uwzgl臋dniaj膮c szczeg贸lne kwalifikacje predestynuj膮ce do s艂u偶by w Policji, r贸wnorz臋dno艣膰 okres贸w s艂u偶by i sta偶u, nale偶no艣ci oraz uzyskanych w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych z policyjnymi.

Zgodnie z powy偶szym artyku艂em wiemy, 偶e osoba maj膮ca predyspozycje do podj臋cia s艂u偶by w Policji mo偶e zosta膰 przeniesiona na sw贸j w艂asny wniosek, za zgod膮 prze艂o偶onych obu stron, zachowuj膮c ci膮g艂o艣膰 s艂u偶by oraz okres jej trwania.

W odniesieniu do naszego tematu istotny jest dla nas r贸wnie偶 paragraf 12 Rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji w sprawie przenoszenia do s艂u偶b w Policji, kt贸ry m贸wi:

1. Kwalifikacje zawodowe uprawniaj膮ce do mianowania na pierwszy stopie艅 oficerski, uzyskane w dotychczasowych jednostkach przez funkcjonariusza przeniesionego do s艂u偶by w Policji, uznaje si臋 za r贸wnorz臋dne z kwalifikacjami zawodowymi wy偶szymi w Policji.

2. Kwalifikacje zawodowe, inne ni偶 wskazane w ust. 1, uzyskane w dotychczasowych jednostkach przez funkcjonariusza przeniesionego do s艂u偶by w Policji, uznaje si臋 za r贸wnorz臋dne z kwalifikacjami zawodowymi podstawowymi w Policji.

Zatem zgodnie z powy偶szym: funkcjonariusze ze stopniem oficerskim przenosz膮cy si臋 do s艂u偶by w Policji s膮 uprawnieni do mianowania na stopie艅 oficerski w Policji.

Podsumowanie: mo偶liwo艣ci zostania oficerem Policji

Chc膮c zosta膰 oficerem Policji mamy do wyboru:

  1. Zostanie funkcjonariuszem ze zwyk艂ego poboru, wspinanie si臋 po szczeblach kariery, a偶 do spe艂nienia wymogu bycia mianowanym na stanowisko oficerskie. W tym wypadku nale偶y przej艣膰 r贸wnie偶 dodatkowe szkolenie dla absolwent贸w szk贸艂 wy偶szych (niewymagane dla os贸b kt贸re ko艅czy艂y kierunek na WSPol) oraz zda膰 egzamin oficerski.
  2. Uko艅czenie 4-letniego kierunku "Nauka o Policji" na WSPol, kt贸ry ko艅czy si臋 egzaminem oficerskim. By dosta膰 si臋 nale偶y przej艣膰 zwyk艂y proces rekrutacji do Policji, sk艂adaj膮c o艣wiadczenie woli o ch臋ci podj臋cia nauki. Wybierani s膮 jedynie najlepsi z konkursu matur.
  3. Przeniesienie do Policji z innej s艂u偶by, w kt贸rej funkcjonariusz by艂 mianowany na stopie艅 oficerski.