Kr贸tko. Jasno. Konkretnie.
O tym jak zosta膰 Policjantem.

Nauka o Policji w WSPol w 2023 - co musisz wiedzie膰?

Nauka o Policji w WSPol w 2023 - co musisz wiedzie膰?

W Wy偶szej Szkole Policji w Szczytnie (WSPol) od 2019 roku rusza nowy kierunek studi贸w oficerskich, kt贸ry skierowany jest do os贸b posiadaj膮cych matur臋. Studia b臋d膮 trwa艂y cztery lata, a po ich uko艅czeniu absolwent uzyska stopie艅 podkomisarza Policji, a wi臋c najni偶szy stopie艅 korpusu oficer贸w. Rekrutacja na kierunek 鈥濶auka o Policji鈥 wystartuje w maju i potrwa do sierpnia. Przewidziano 120 miejsc.

Informacje Szko艂y Policji
6 lut 2020

W Wy偶szej Szkole Policji w Szczytnie (WSPol) od 2019 roku ruszy艂 nowy kierunek studi贸w oficerskich, kt贸ry skierowany jest do os贸b posiadaj膮cych matur臋. Studia b臋d膮 trwa艂y cztery lata, a po ich uko艅czeniu absolwent uzyska stopie艅 podkomisarza Policji, a wi臋c najni偶szy stopie艅 korpusu oficer贸w. Rekrutacja na kierunek 鈥濶auka o Policji鈥 w 2023 wystartuje w lipcu i potrwa do wrze艣nia. Przewidziano 120 miejsc.

Jak dosta膰 si臋 do WSPol na kierunek Nauka o Policji?

Aby dosta膰 si臋 do Wy偶szej Szko艂y Policji w Szczytnie na kierunek "Nauka o Policji" w 2023 r. nale偶y spe艂ni膰 kilka warunk贸w.

Po pierwsze trzeba posiada膰 zaliczony egzamin maturalny z przedmiot贸w obowi膮zkowych, tj. j. polskiego oraz j. nowo偶ytnego oraz jednego z przedmiot贸w dodatkowych: historii/geografii/matematyki/wiedzy o spo艂ecze艅stwie/fizyki/chemii/biologii.

Po drugie, nale偶y przej艣膰 pomy艣lnie rekrutacj臋 do Policji jak ka偶da osoba chc膮ca zosta膰 policjantem. W czasie rekrutacji kandydat sk艂ada o艣wiadczenie woli dotycz膮ce uczestnictwa w rekrutacji na studia w WSPol.

Komendant wojew贸dzki (Sto艂eczny) Policji przekazuje do Wy偶szej Szko艂y Policji w Szczytnie wykaz zawieraj膮cy dane kandydat贸w, kt贸rzy zako艅czyli post臋powanie kwalifikacyjne do s艂u偶by w Policji (dob贸r) i z艂o偶yli o艣wiadczenie dotycz膮ce uczestnictwa w rekrutacji na studia na kierunku Nauka o Policjiw terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Dalszym etapem jest rekrutacja na studia Nauka o Policji w Wy偶szej Szkole Policji w Szczytnie.聽

O kolejno艣ci przyjmowania kandydat贸w na pierwszy rok studi贸w Nauka o Policji w ramach limit贸w miejsc przyznanych komendom wojew贸dzkim Policji (ka偶demu wojew贸dztwu przyznano limit miejsc, wprost proporcjonalnie do liczebno艣ci danego garnizonu) decyduje 艂膮czna liczba punkt贸w uzyskanych w post臋powaniu rekrutacyjnym na studia na podstawie konkursu 艣wiadectw maturalnych (wynik贸w egzaminu maturalnego). To znaczy, 偶e w ka偶dym wojew贸dztwie osobno przeprowadzany jest konkurs matur i najlepsi z danego wojew贸dztwa zakwalifikuj膮 si臋.

Mo偶e wi臋c wyst膮pi膰 sytuacja, w kt贸rej np. osoby z wojew贸dztwa z du偶膮 ilo艣ci膮 ch臋tnych nie dostan膮 si臋 mimo, 偶e maj膮 wi臋cej punkt贸w od os贸b, kt贸re dostan膮 si臋 startuj膮c w innym wojew贸dztwie, gdzie liczba ch臋tnych by艂a mniejsza.

Punkty przeliczane s膮 w nast臋puj膮cy spos贸b:

  • matura podstawowa 1%=1pkt,聽
  • matura rozszerzona 1%=1.5 pkt.

Punktowane s膮 dwa obowi膮zkowe przedmioty, tj. j. polski, j. nowo偶ytny oraz jeden wybrany przed kandydata z przedmiot贸w dodatkowych: 聽historia/geografia/matematyka/wiedza o spo艂ecze艅stwie/fizyka/chemia/biologia.

Wyniki z etapu naboru do Policji nie s膮 brane pod uwag臋 w czasie rekrutacji na studia.聽

W przypadku rezygnacji kandydata, skierowana zostaje kolejna osoba z rezerwowych list rankingowych poszczeg贸lnych komend wojew贸dzkich Policji.

Kandydaci, kt贸rym szcz臋艣cie nie dopisze i nie zostan膮 skierowani na studia b臋d膮 potraktowani jak pozostali kandydaci po uko艅czonym naborze.

Warto wspomnie膰, 偶e:

  • Laureaci i finali艣ci olimpiad stopnia centralnego s膮 przyjmowani na studia na zasadach okre艣lonych przez Senat WSPol
  • Kandydaci legitymuj膮cy si臋 dyplomem IB (International Baccalaureate) uzyskanym w ramach programu Matury Mi臋dzynarodowej lub dyplomem EB (European Baccalaureate) uzyskanym w ramach programu Matury Europejskiej z ka偶dego przedmiotu obowi膮zkowego i przedmiotu do wyboru, okre艣lonego w za艂膮czniku nr 2 do uchwa艂y, otrzymuj膮 maksymaln膮 liczb臋 punkt贸w mo偶liwych do uzyskania w ramach post臋powania rekrutacyjnego
  • W post臋powaniu rekrutacyjnym nie uwzgl臋dnia si臋 certyfikat贸w j臋zykowych


WSPol - "Nauka o Policji" - progi punktowe

W ka偶dym garnizonie liczba ch臋tnych na studia oraz przydzia艂 miejsc r贸偶ni si臋, wi臋c progi punktowe s膮 bardzo zr贸偶nicowane. Je艣li w danym roku garnizon ma wielu ch臋tnych, lecz liczba miejsc jest niewielka, wtedy pr贸g jest wysoki. Zdarza si臋, 偶e liczba ch臋tnych z danego garnizonu jest mniejsza ni偶 liczba przydzielonych dla niego miejsc. W takiej sytuacji "konkurs matur" nie jest przeprowadzany - dostaje si臋 ka偶dy niezale偶nie od wyniku.
Dla garnizonu Komenda Sto艂eczna Policji pr贸g w 2019 roku wynosi艂 tylko 86 pkt, w 2020 roku by艂y to 224 punkty, w 2021 roku pr贸g wynosi艂 150 punkt贸w.
KWP Bia艂ystok odpowiednio: 143,5 pkt; 247 pkt; 240 pkt,
KWP Bydgoszcz odpowiednio: 252 pkt; brak kandydat贸w w 2020 roku; 170 pkt,
KWP Gda艅sk odpowiednio: 113 pkt; 188 pkt; 229,5 pkt,
KWP Gorz贸w Wielkopolski odpowiednio: 203 pkt; 244 pkt; 245,5 pkt,
KWP Katowice odpowiednio: 235 pkt; 230 pkt; 150 pkt,
KWP Kielce odpowiednio: 183 pkt; 120 pkt; 195 pkt,
KWP Krak贸w odpowiednio: 132 pkt; 206 pkt; 161 pkt,
KWP Lublin odpowiednio: 99 pkt; 147 pkt; 277 pkt,
KWP 艁贸d藕 odpowiednio: 107 pkt; 134 pkt; 129 pkt,
KWP Olsztyn odpowiednio: 113,5 pkt; 234,5 pkt; 236 pkt,
KWP Opole odpowiednio: 226,5 pkt; 179 pkt; 165 pkt,
KWP Pozna艅 odpowiednio: 164 pkt; 175 pkt; 166 pkt,
KWP Radom odpowiednio: 90 pkt; 182 pkt; 111 pkt,
KWP Rzesz贸w odpowiednio: 137 pkt; 156 pkt; 127 pkt,
KWP Szczecin odpowiednio: 179 pkt; 174 pkt; 156 pkt,
KWP Wroc艂aw odpowiednio: 129 pkt; 189 pkt; 100,5 pkt.

Podsumowuj膮c

W zale偶no艣ci od garnizonu w r贸偶nych latach rekrutacji progi, kt贸re naleza艂o osi膮gn膮膰 aby dosta膰 si臋 na studia r贸偶ni艂y si臋 znacznie. Bior膮c to pod uwag臋 nie nale偶y skre艣la膰 swoich szans maj膮c stosunkowo niski wynik z matury. Osoba, kt贸ra ma dobre wyniki r贸wnie偶 nie powinna czu膰 si臋 zbyt pewnie, gdy偶 w danym garnizonie pr贸g mo偶e by膰 wyj膮tkowo wysoki.

Jak b臋d膮 przebiega膰 studia w Wy偶szej Szkole Policji w Szcztnie na kierunku "Nauka o Policji"?

Studia maj膮 charakter stacjonarny, w systemie skoszarowanym. Studenci tego kierunku b臋d膮 ju偶 policjantami, czyli otrzymaj膮 w trakcie studi贸w pensj臋, darmowe zakwaterowanie, mundur i wy偶ywienie przez ca艂y okres ich trwania. Skoszarowanie wi膮偶e si臋 oczywi艣cie z konieczno艣ci膮 otrzymania przepustki, aby m贸c opu艣ci膰 teren szko艂y.

Ze strony internetowej Policji dowiadujemy si臋:聽

"W trakcie pierwszego roku studi贸w studenci uzyskaj膮 wiedz臋, umiej臋tno艣ci i kompetencje spo艂eczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci b臋d膮 realizowa膰 tak偶e praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji.聽

Cele kszta艂cenia i kompetencje, kt贸re uzyskaj膮 absolwenci, b臋d膮 odnosi膰 si臋 do wiedzy, postaw oraz umiej臋tno艣ci stosowania w praktyce zdobytej wiedzy mi臋dzy innymi z zakresu przepis贸w prawnych, j臋zyk贸w obcych, nowych technologii informatycznych, taktyk i technik interwencji oraz technik kryminalistycznych.

Absolwent studi贸w otrzyma tytu艂 zawodowy licencjata. Ponadto uko艅czenie studi贸w umo偶liwi absolwentowi przyst膮pienie do egzaminu oficerskiego, kt贸rego pozytywny wynik b臋dzie stanowi艂 podstaw臋 do mianowania go na pierwszy stopie艅 oficerski w korpusie oficer贸w m艂odszych Policji.

Absolwent studi贸w nab臋dzie wiedz臋, umiej臋tno艣ci i kompetencje do wykonywania zada艅 s艂u偶bowych na specjalistycznych oraz samodzielnych stanowiskach s艂u偶bowych, na ni偶szych szczeblach kierowniczych oraz podstawowych stanowiskach zarz膮dzania jednostkami Policji, a w perspektywie - na najwy偶szych stanowiskach kierowniczych w Policji."


Co daje kierunek Nauka o Policji na WSPol?

Do tej pory aby zosta膰 oficerem w Policji, nale偶a艂o po prostu zosta膰 policjantem i stara膰 si臋 w dalszej karierze o mo偶liwo艣膰 otrzymania stanowiska oficerskiego oraz przydzia艂u na egzamin oficerski. Aby m贸c ubiega膰 si臋 o egzamin oficerski opr贸cz bycia mianowanym/powo艂anym na stanowisko oficerskie nale偶y uko艅czy膰 WSPOL (oboj臋tne czy z tytu艂em licencjata czy magistra) b膮d藕 inn膮 uczelni臋 z tytu艂em magistra - w tym przypadku nale偶y r贸wnie偶 uko艅czy膰 szkolenie absolwent贸w szk贸艂 wy偶szych (SASW).

Aby m贸c przyst膮pi膰 do szkolenia oficerskiego (SASW) nale偶y spe艂ni膰 kilka wymaga艅, kt贸re opisuje Rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w odbywania szkole艅 zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji:
"聽搂 11.

1. Na szkolenie dla absolwent贸w szk贸艂 wy偶szych policjanta mo偶na skierowa膰, je偶eli spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

1) posiada wykszta艂cenie wy偶sze z tytu艂em zawodowym magistra lub innym r贸wnorz臋dnym tytu艂em;

2) z艂o偶y艂 pisemny raport w tej sprawie;

3) ma zapewnione, bezpo艣rednio po uko艅czeniu szkolenia, stanowisko s艂u偶bowe, na kt贸rym s膮 wymagane kwalifikacje zawodowe wy偶sze, lub pe艂ni s艂u偶b臋 na stanowisku s艂u偶bowym, dla kt贸rego okre艣lono policyjny stopie艅 etatowy w korpusie oficer贸w Policji;

4) najp贸藕niej w dniu uko艅czenia szkolenia spe艂ni wym贸g w zakresie sta偶u s艂u偶by, od kt贸rego uzale偶nione jest mianowanie lub powo艂anie na stanowisko s艂u偶bowe;

5) 13 uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 s艂u偶bow膮, o kt贸rej mowa w przepisach w sprawie opiniowania s艂u偶bowego policjant贸w.

2. Warunku wymienionego w ust. 1 pkt 4 nie stosuje si臋 do policjanta, o kt贸rym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy.

3. Warunk贸w wymienionych w ust. 1 nie stosuje si臋 do policjanta, o kt贸rym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy. "

Tak wi臋c osoba, maj膮ca uko艅czone studia na WSPol mo偶e ubiega膰 si臋 o mo偶liwo艣膰 przyst膮pienia do egzaminu oficerskiego posiadaj膮c jedynie tytu艂 licencjata, bez konieczno艣ci szkolenia dla absolwent贸w szk贸艂 wy偶szych.聽Natomiast osoby, kt贸re posiadaj膮 tytu艂 magistra b膮d藕 r贸wnorz臋dny innej uczelni i chc膮 przyst膮pi膰 do egzaminu oficerskiego, musz膮 uko艅czy膰 wcze艣niej 6-cio miesi臋czne szkolenie dla absolwent贸w szk贸艂 wy偶szych.聽

W praktyce wygl膮da to tak, 偶e bardzo ci臋偶ko otrzyma膰 skierowanie na szkolenie/egzamin, trzeba wykaza膰 si臋 du偶膮 inicjatyw膮 i osi膮gni臋ciami, co na pewno wi膮偶e si臋 z odpowiednio d艂ugim sta偶em s艂u偶by.

Wprowadzenie nowego kierunku daje mo偶liwo艣膰 zostania oficerem w stosunkowo kr贸tkim czasie. Tutaj szanse ma ka偶dy, jedyne co trzeba zrobi膰, to dobrze zda膰 matur臋 i przej艣膰 pomy艣lnie rekrutacj臋 do Policji.

Jest to du偶a szansa dla os贸b pragn膮cych w stosunkowo kr贸tkim czasie osi膮gn膮膰 wysoki stopie艅 i stanowisko s艂u偶bowe.

Chcesz wystartowa膰 w rekrutacji do Policji?

Specjalnie dla os贸b chc膮cych przygotowa膰 si臋 do test贸w w trakcie rekrutacji do Policji przygotowali艣my pakiet kurs贸w. Ich przerobienie przygotuje Ci臋 do rekrutacji oraz zwi臋kszy Twoje szanse na jej pomy艣lne przej艣cie. Zapoznaj si臋 z kursami przygotowuj膮cymi do rekrutacji do Policji.