Wykształcenie (średnie) do Policji | Rekrutacja-do-Policji.pl 👍

Krótko. Jasno. Konkretnie.
O tym jak zostać Policjantem.

Wykształcenie (średnie) do Policji

Informacje
16.03.2017

Czasami bywa tak, że ktoś obudzi się z myślą "a może by tak zostać policjantem". Problemy zaczynają się rodzić, gdy należy spełnić wszystkie niezbędne wymagania. Jedym z nich jest wykształcenie wymagane w Policji.


Jest to dyskusyjna kwestia, gdyż Art. 25. Ustawy o Policji mówi:
"1. Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie karany,
korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie
wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach
uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest
się podporządkować.
2. Komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w
oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego,
jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje
szczególne predyspozycje do służby w Policji."

 Z pkt. 1 wynika, że należy posiadać co najmniej średnie wykształcenie (matura nie jest wymagana, wykształcenie średnie uzyskujemy bez względu na maturę), natomiast z punktu drugiego wynika, że jest możliwe przyjęcie się bez wykształcenia średniego, lecz należy wykazywać szczególne predyspozycje. Zatem jak to wygląda w praktyce? 

Jeżeli masz dużo punktów preferencyjnych, możesz próbować składać podanie, lecz niestety jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie ono odrzucone. 

Punkty preferencyjne przyznawane są min. za:

"Umiejętności, według schematu:

  • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego – 4 punkty
  • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty
  • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty
  • posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 punkty"


Oczywiście punkty przyznawane są również za wykształcenie, ale w tym przypadku rozpatrujemy sytuację, w której tego wykształcenia nie mamy...

Czy w rekrutacji do Policji trzeba mieć wykształcenie średnie?

Podsumowując: jeśli nie masz wykształcenia średniego, lecz posiadasz 'dużo' punktów prererfencyjnych (dużo to pojęcie względne, ale na pewno powyżej 6 pkt. )- możesz się starać, ale licz się z tym, że Twoje podanie może zostać i tak odrzucone. Realia pokazują, że czasami nawet przy 8 czy 10 punktach preferencyjnych podania zostają odrzucone, tak więc pozosaje tylko zdobyć wykształcenie.