Krótko. Jasno. Konkretnie.
O tym jak zostać Policjantem.

Wykształcenie (średnie) do Policji

Wykształcenie (średnie) do Policji

Czasami bywa tak, że ktoś obudzi się z myślą "a może by tak zostać policjantem". Problemy zaczynają się rodzić, gdy należy spełnić wszystkie niezbędne wymagania. Jedym z nich jest wykształcenie wymagane w Policji.

Informacje Rekrutacja do Policji
16 mar 2017

Czasami bywa tak, że ktoś obudzi się z myślą "a może by tak zostać policjantem". Problemy zaczynają się rodzić, gdy należy spełnić wszystkie niezbędne wymagania. Jednym z nich jest wykształcenie wymagane w Policji.


Art. 25. pkt. 1 Ustawy o Policji mówi:
"Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,  który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub  przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych,  posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz  zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,  podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się  podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie  do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych."

Tak więc zgodnie z Ustawą o Policji nie ma możliwości zostać policjantem bez wykształcenia średniego. Oczywiście wykształcenie średnie nie oznacza konieczności posiadania matury, wystarczy samo ukończenie szkoły średniej.


Kiedyś w UoP widniał jeszcze zapis:

"2. Komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w
oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego,
jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje
szczególne predyspozycje do służby w Policji."

Z tego zapisu wynikało, że jest możliwe przyjęcie się bez wykształcenia średniego, lecz należy wykazywać szczególne predyspozycje - np. posiadać dużo punktów preferencyjnych. 

Obecnie nie ma takiego zapisu w Ustawie o Policji.

Czy w rekrutacji do Policji trzeba mieć wykształcenie średnie?

Podsumowując: Startując do Policji musisz mieć wykształcenie średnie. Matura nie jest obowiązkowa - jedynie ukończenie szkoły średniej.

Wykształcenie średnie - jaki najwyższy stopień w Policji?

Mając jedynie wykształcenie średnie (matura nie ma tutaj znaczenia) maksymalny - najwyższy stopień na jaki możesz awansować w Policji to aspirant sztabowy. By awansować wyżej - do korpusu oficerów młodszych musisz mieć wykształcenie wyższe z tytułem licencjata na WSPol lub magistra/równorzędny na innej uczelni (wtedy niezbędne jest również szkolenie dla absolwentów szkoł wyższych). Więcej o tym jak zostać oficerem w artykule: Jak zostać oficerem w Policji