Krótko. Jasno. Konkretnie.
O tym jak zostać Policjantem.

Testy psychologiczne do Straży Pożarnej

Testy psychologiczne do Straży Pożarnej

Myśląc o rozpoczęciu służby w Państwowej Straży Pożarnej na pewno zetknąłeś się z tematem testów psychologicznych, za pomocą których kandydaci na strażaków są sprawdzani w procesie rekrutacji. Jak wyglądają testy psychologiczne do straży pożarnej? Czy da się do nich przygotować? W tym artykule poruszymy te kwestie.

Inne służby
29 lut 2020

Myśląc o rozpoczęciu służby w Państwowej Straży Pożarnej na pewno zetknąłeś się z tematem testów psychologicznych, za pomocą których kandydaci na strażaków są sprawdzani w procesie rekrutacji. Jak wyglądają testy psychologiczne do straży pożarnej? Czy da się do nich przygotować? W tym artykule poruszymy te kwestie.

Cel przeprowadzania testów psychologicznych do PSP

Celem przeprowadzania testów psychologicznych jest oczywiście sprawdzenie, czy cechy osobowości kandydata będą odpowiednie do wykonywania danego zawodu. Jak wiadomo prace w służbach mundurowych, czy to w straży pożarnej, policji, służbie więziennej czy straży granicznej wiążą się z nietypowymi wyzwaniami, z którymi zwykłym obywatelom nie przychodzi mierzyć się na co dzień. Aby móc sprostać tym wyzwaniom należy posiadać odpowiednie cechy charakteru i to właśnie jest sprawdzane w testach psychologicznych.

Oprócz sprawdzenia cech niezbędnych do pełnienia danej służby sprawdzane są cechy negatywne, tj. neurotyczność, nadmierna autoprezentacja (kłamanie w teście w celu poprawy swojego wizerunku), skłonność do zaburzeń psychicznych oraz depresji.

Czy da się przygotować do testów psychologicznych?

Od ok. 3 lat zajmujemy się testami do policji, w tym w dużej mierze testem psychologicznym „MultiSelect”, który sieje spory postrach wśród kandydatów na policjantów. Z naszego doświadczenia wynika, że odpowiednie przygotowanie do tego testu daje dużo większe szanse na jego pozytywne przejście, niż podejście bez żadnego przygotowania.

Co to znaczy przygotowanie? Czy chodzi o kłamanie w teście? Oczywiście nie, przygotowując się z naszą pomocą zrozumiesz sens pytań w testach psychologicznych, dzięki czemu odpowiedź której udzielisz będzie właściwa. Oto przykłady opracowanych pytań dotyczących osobowości:

"Nie znoszę stawać w kolejce do kina, restauracji czy na imprezę sportową"

Proponowana odpowiedź: NIE

Wiadomo, że stanie w długich kolejkach nie jest przyjemne, lecz stwierdzenie "Nie znoszę stawać w kolejce" świadczyć może o braku cierpliwości, sfrustrowaniu. Są to cechy niepożądane u policjanta, który powinien być cierpliwy i opanowany.

(Odpowiedź NIE oznacza, że nie zgadzasz się z danym stwierdzeniem)

"Czy masz żywe usposobienie?"

Odpowiedź własna

Usposobienie to cechy czyjegoś charakteru i sposób jego zachowywania się, sposób reagowania na sytuacje, świat, ludzi. Żywe usposobienie oznacza podejście do świata bardzo żywe, emanujące energią. Jeśli jesteś raczej cichy/-a i na pierwszy rzut oka widać, że nie emanujesz energią (to nic złego, nie musisz cały czas emanować energią, to również ma swoje wady) to odpowiedz zgodnie z prawdą, nie staraj się zrobić z siebie wulkanu energii, bo nie pomoże Ci to, a może bardzo zaszkodzić.

Nasz kurs "Test psychologiczny" dostępny do nabycia w cenie 99,99 zł zawiera ponad 600 tego typu pytań z opracowanym wyjaśnieniem. Przerabiając taką bazę zrozumiesz sens wszystkich pytań oraz sposób działania tego typu testów. Oprócz tego posiadamy również opracowanie kilku innych testów psychologicznych, które znajdują się w kursie „Poradnia Zdrowia Psychicznego” w cenie 129,99 zł. Oto screeny z dostępnymi opacowaniami:

Przykładowe opracowania testów psychologicznych.

Czy proponowane testy nadają się dla kandydata do straży pożarnej?

Zajmujemy się głównie testami do policji, jednak zasada działania testów psychologicznych jest taka sama dla każdej ze służb. Przerobienie pytań dostępnych w naszych kursach „Test psychologiczny” oraz „Poradnia Zdrowia Psychicznego” da Ci duży wgląd w to jak działają tego typu testy psychologiczne, co dobrze przygotuje Cię do praktycznie każdego testu, w tym tego do PSP.

Czy odpowiedzi dedykowane dla kandydatów do policji nadają się również dla strażaków?

Zarówno w policji jak i straży pożarnej istotne są takie cechy charakteru jak stabilność emocjonalna, odpowiedzialność, umiejętność podporządkowania się oraz podejmowania szybkich decyzji, opanowanie w stresujących sytuacjach. Odpowiedzi kierowane dla policjantów są w dużej mierze skierowane właśnie na te cechy charakteru, tak więc będą one również odpowiednie dla strażaków.

Czy oferowane testy na pewno będą przydatne w rekrutacji do straży pożarnej?

Profesjonalnie zajmujemy się testami do policji, jednak zajmując się testami psychologicznymi zauważyliśmy tendencję psychologów do wykorzystywania tych samych, najbardziej popularnych testów psychologicznych. Dlatego przygotowując się z naszych kursów masz bardzo duże prawdopodobieństwo, że natrafisz na podobne testy. Na pewno Twoje testy będą krótsze niż te oferowane na naszej platformie e-learningowej (i będzie ich mniej niż w kursie "Poradnia Zdrowia Psychicznego"), gdyż przygotowujemy kandydatów do różnych typów najczęściej wykorzystywanych testów psychologicznych.

Jeśli jednak z jakiejś przyczyny nasze materiały okazałyby się nieprzydatne prosimy o kontakt, możliwy będzie zwrot gotówki. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby nasze opracowania okazały się przydatne.

Co zrobić, aby nabyć potrzebne testy psychologiczne?

Aby nabyć testy należy przejść do Panelu klienta. Niezbędne będzie utworzenie konta na platformie e-learningowej. W czasie tworzenia konta do wyboru będą 4 kursy. Jeśli zależy Ci tylko na aspektach psychologicznych wybierz kurs „Test psychologiczny” w cenie 99,99 zł oraz „Poradnia zdrowia psychicznego” w cenie 129,99 zł. Kupując te 2 kursy w pakiecie zyskujesz zniżkę 10%. Dostęp do kursów przyznawany jest na okres 12 miesięcy. Niektóre testy dostępne są tylko w formie on-line, po zalogowaniu na platformę, inne można pobrać w postaci dokumentu PDF.

Czy przygotowanie do testów psychologicznych jest niezbędne, aby je zaliczyć?

Oczywiście przygotowanie nie jest niezbędne. Jeżeli uważasz, że jesteś urodzonym strażakiem nie musisz się do nich przygotowywać, wystarczy że będziesz odpowiadać w miarę możliwości szczerze. Wiele osób również do policji podchodzi bez przygotowania. Zgłaszają się do nas jednak niejednokrotnie osoby, które podchodzą drugi czy trzeci raz do rekrutacji do policji, gdyż wcześniej oblały testy psychologiczne. Zalecamy każdemu przemyślenie decyzji i dajemy wybór.