Krótko. Jasno. Konkretnie.
O tym jak zostać Policjantem.

Testy psychologiczne do Straży Granicznej i Służby Więziennej

Testy psychologiczne do Straży Granicznej i Służby Więziennej

Większość osób interesujących się służbami mundurowymi zdaje sobie sprawę, że jednym z trudniejszych etapów rekrutacji do Policji jest test „MultiSelect”. Również w przypadku rekrutacji do Straży Granicznej czy Służby Więziennej kandydaci będą mieli do rozwiązania specjalistyczne testy psychologiczne, mające sprawdzić ich predyspozycje do pełnienia danych obowiązków. Czy testy psychologiczne do SG oraz SW są takie same jak policyjny „MultiSelect”? Czy da się do nich przygotować? W dalszej części artykułu postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Inne służby
3 lut 2020

Służby takie jak Policja, Straż Graniczna oraz Służba Więzienna wydają się różnić, mają jednak wspólną cechę – wszystkie te prace służą zapewnieniu BEZPIECZEŃSTWA. Czy to poprzez łapanie przestępców, czy utrzymanie ich w izolacji od reszty społeczeństwa, czy nie wpuszczaniu nielegalnych imigrantów do kraju. Każda z tych służb wymaga odpowiednich predyspozycji psychiczno-fizycznych, które są dokładnie sprawdzane w procesie rekrutacji.
Większość osób interesujących się służbami mundurowymi zdaje sobie sprawę, że jednym z trudniejszych etapów rekrutacji do Policji jest test „MultiSelect” – jest to test psychologiczny sprawdzający predyspozycje kandydata na policjanta do służby.
Również w przypadku rekrutacji do Straży Granicznej czy Służby Więziennej kandydaci będą mieli do rozwiązania specjalistyczne testy psychologiczne, mające sprawdzić ich predyspozycje do pełnienia danych obowiązków. Czy testy psychologiczne do SG oraz SW są takie same jak policyjny „MultiSelect”? Czy da się do nich przygotować? W dalszej części artykułu postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Cel przeprowadzania testów psychologicznych do Straży Granicznej oraz Służby Więziennej

Aby móc mówić o testach psychologicznych należy przede wszystkim zdać sobie sprawę jaki jest cel tych testów – jest nim „odsianie” kandydatów, których profil psychologiczny nie pasuje do specyfiki danej pracy. Co to znaczy? Każda służba mundurowa jest to nietypowy zawód, w którym należy sprostać wyzwaniom, przed którymi zwykli obywatele zwykle nie stają. Zarówno SG jak i SW rodzi wiele takich wyzwań – tak więc osoba podejmująca się tych zadań musi potrafić im sprostać, bez uszczerbku na własnym zdrowiu psychicznym oraz fizycznym.

Osoba zbyt wrażliwa bądź impulsywna nie poradzi sobie z wymaganiami stawianymi w SW czy SG, kilka tygodni czy miesięcy pracy może doprowadzić do ciągłej frustracji, poddenerwowania czy nawet załamania nerwowego. Osoby wykonujące takie zawody jak policjant, strażnik graniczny czy więziennik muszą cechować się dużym opanowaniem, ograniczoną wrażliwością (wręcz gruboskórnością).  Wiąże się to z charakterem pracy, w której przychodzi spotykać ludzi różnego pokroju, często agresywnych, naruszających nietykalność cielesną mundurowego.

Testy psychologiczne mają za zadanie sprawdzić cechy charakteru kandydata oraz określić, czy nada się on do specyfiki danej służby.

Wspólne ćwiczenia Straży Granicznej i Służby Więziennej

Czy warto przygotowywać się do testów psychologicznych?

W tym miejscu należy rozgraniczyć test „MultiSelect”, którym badani są kandydaci na policjantów od testów do SW i SG.

Każda z tych służb posiada swój własny schemat testów psychologicznych.

MultiSelect to test stworzony przez zewnętrzną firmę, która wygrała przetarg. Jest on wykorzystywany TYLKO na potrzeby Policji. Tak więc jeżeli ktoś twierdzi, że aby przygotować się do testów psychologicznych do Straży Granicznej lub Służby więziennej wystarczy przerobić policyjny MultiSelect to prawdopodobnie jest w dużym błędzie.

Test „MultiSelect” składa się z części która dotyczy osobowości oraz zadań na podzielność uwagi, inteligencję, spostrzegawczość. Najważniejsza jest właśnie część która dotyczy osobowości, gdyż to ją najczęściej „oblewają” kandydaci próbujący się „wybielać”, tzn. odpowiadać nie do końca zgodnie z prawdą.

W tego typu testach najczęściej każde pytanie sprawdza odrębną cechę charakteru, najważniejsze z nich to: neurotyczność, wrażliwość, ekstrawersja, skłonność do nadmiernej autoprezentacji. Badane są również inne aspekty, jak zdrowie czy natężenie cech żeńskich/męskich u danej osoby. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania następuje przerwa, podczas której psycholog sprawdza odpowiedzi. Następnym etapem jest rozmowa, podczas której psycholog znając udzielane odpowiedzi i wyniki w konkretnych skalach przeprowadza wywiad. To on ostatecznie wydaje werdykt, czy dana osoba nadaje się do służby.

W przypadku testu „MS” nieodpowiedni poziom natężenia którejś z cech w teście skutkuje NEGATYWNYM orzeczeniem psychologa – wtedy rozmowa z psychologiem jest tylko formalnością, nie zmieni ona oceny z testu. Jeżeli więc np. kandydat zamiast odpowiadać w miarę możliwości szczerze zacznie naginać prawdę przypisując sobie nienaganne cechy i zupełny brak wad może okazać się, że przekroczy którąś ze skal (w przypadku MS chodzi o „skalę kłamstwa-nadmiernej autoprezentacji”), przez co obleje test.

W jaki sposób można ustrzec się przed takim przekroczeniem którejś skali? Są dwie główne możliwości:

  1. Odpowiadać tylko szczerze, ale to naprawdę w 100% szczerze. W takim wypadku jeżeli faktycznie nadajesz się do służby Twój wynik będzie pozytywny.
  2. Poznać mechanizm działania testu – sens konkretnych pytań, dzięki czemu „właściwa” odpowiedź nasunie się sama.

Czym jest „właściwa” odpowiedź? Nie chodzi nam oczywiście o kłamstwo – chodzi tutaj o zrozumienie sensu zadanego pytania – dzięki czemu unikniesz podczas odpowiadania błędów wynikających ze złego zrozumienia niektórych pytań.

Przygotowanie do testów psychologicznych do SW i SG

Zdarza nam się dostać pytanie czy posiadamy testy psychologiczne do SW bądź SG, lub czy nasze testy psychologiczne, które kierowane są do kandydatów na policjantów mogą być przydatne w rekrutacji do ww. służb.

Od ponad 3 lat specjalizujemy się w testach do policji – nie tylko psychologicznych, pomagamy również w teście wiedzy ogólnej oraz rozmowie kwalifikacyjnej. W czasie naszej pracy spotkaliśmy się również ze zjawiskiem odrzucenia kandydata na etapie badań lekarskich przez Poradnię Zdrowia Psychicznego. Jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja dla osoby, która przeszła cały proces rekrutacji, w tym test MultiSelect (MS przeprowadzany jest przez psychologów policyjnych w czasie rekrutacji, natomiast badania w Poradni Zdrowia Psychicznego są przeprowadzane przez lekarzy niezwiązanych z formacją już po pomyślnym ukończeniu rekrutacji).

Wychodząc naprzeciwko potrzebom klientów postaraliśmy się pomóc również w testach przeprowadzanych przez poradnie. Okazało się, że każda z nich ma własny schemat przeprowadzanych testów. Dlatego właśnie opracowaliśmy w naszym kursie „Poradnia Zdrowia Psychicznego” kilka najczęściej występujących testów psychologicznych, które pomagają w przejściu testów "serwowanych" w różnych poradniach.

Jak ta informacja może posłużyć kandydatom do SG lub SW?

Kurs „Test psychologiczny”, który możliwy jest do nabycia na naszej platformie e-learningowej w cenie 99,99zł to opracowanie ponad 600 pytań dotyczących osobowości. Każde pytanie jest opisane, wyjaśnione prostym językiem, np.:

"Nie znoszę stawać w kolejce do kina, restauracji czy na imprezę sportową"

Proponowana odpowiedź: NIE

Wiadomo, że stanie w długich kolejkach nie jest przyjemne, lecz stwierdzenie "Nie znoszę stawać w kolejce" świadczyć może o braku cierpliwości, sfrustrowaniu. Są to cechy niepożądane u policjanta, który powinien być cierpliwy i opanowany.

(Odpowiedź NIE oznacza, że nie zgadzasz się z danym stwierdzeniem)

"Czy masz żywe usposobienie?"

Odpowiedź własna

Usposobienie to cechy czyjegoś charakteru i sposób jego zachowywania się, sposób reagowania na sytuacje, świat, ludzi. Żywe usposobienie oznacza podejście do świata bardzo żywe, emanujące energią. Jeśli jesteś raczej cichy/-a i na pierwszy rzut oka widać, że nie emanujesz energią (to nic złego, nie musisz cały czas emanować energią, to również ma swoje wady) to odpowiedz zgodnie z prawdą, nie staraj się zrobić z siebie wulkanu energii, bo nie pomoże Ci to, a może bardzo zaszkodzić.

Przerabiając tak opracowane pytania zrozumiesz ich sens, dzięki czemu Twoja odpowiedź będzie właściwa. Opracowując ponad 600 pytań z naszej bazy zrozumiesz na czym polegają pytania dotyczące osobowości, na co zwracać szczególną uwagę.

Przykładowe opracowania testów psychologicznych.

Oprócz tego nasz drugi kurs - „Poradnia Zdrowia Psychicznego” zawiera aż 5 dużych testów sprawdzających osobowość oraz dodatkowe mniejsze testy, którymi często posługują się psychologowie podczas sprawdzania kandydata. Przerobienie takiej bazy testów da Ci dobry pogląd na mechanizm ich działania. Biorąc pod uwagę fakt, że psychologowie sprawdzający kandydatów do SG i SW nie wykorzystują specjalistycznych testów stworzonych specjalnie dla nich, jest duże prawdopodobieństwo, że korzystają z tych najbardziej popularnych testów (ktorymi również posługują się poradnie zdrowia psychicznego). Za ich pomocą można również dobrze określić natężenie cech charakteru kandydata, jego skłonności do chorób psychicznych, sposób radzenia sobie ze stresem.

Czy proponowane odpowiedzi dla policjanta nadają się również dla strażnika granicznego lub więziennika?

Zawody te stawiają przed mundurowym podobne wyzwania – konieczność radzenia sobie w stresujących sytuacjach, umiejętność podjęcia szybkiej decyzji, umiejętność podporządkowania się przełożonemu, umiejętność przystosowania do wymagań otoczenia. Niezbędne cechy w tych służbach to cierpliwość, opanowanie, stabilność emocjonalna.

Warto dodać, że przeprowadzono badanie na grupie 40 kandydatów do SW i 41 do Policji, którego celem było sprawdzenie zgodności profili psychologicznych. Wyniki obu grup były bardzo podobne.

Główną różnicą pomiędzy policjantami a strażnikami granicznymi czy więziennikami jest poziom ekstrawersji – ten jest zwykle nieco wyższy u policjantów.

Link do badania: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3069/1998_Surma_Basinska_kandydaci_SW.pdf?sequence=1

Czy kurs „Test psychologiczny” oraz „Poradnia zdrowia psychicznego” w 100% przygotowuje do testów psychologicznych do SG/SW?

Tego nie jesteśmy w stanie zapewnić, na pewno przerobienie tej bazy pytań da duży wgląd w to na czym polegają testy psychologiczne i czego można się spodziewać. Nie znamy szczegółów dotyczących testów do SG i SW, zajmujemy się profesjonalnie testami do policji. Wiemy natomiast, że większość testów psychologicznych opiera się na podobnych zasadach, które możesz poznać przerabiając naszą bazę.

W jaki sposób można nabyć oferowane testy i ile kosztują?

Aby nabyć testy należy przejść do Panelu klienta. Niezbędne będzie utworzenie konta na platformie e-learningowej. W czasie tworzenia konta do wyboru będą 4 kursy. Jeśli zależy Ci tylko na aspektach psychologicznych wybierz kurs „Test psychologiczny” w cenie 99,99 zł oraz „Poradnia zdrowia psychicznego” w cenie 129,99 zł. Kupując te 2 kursy w pakiecie zyskujesz zniżkę 10%. Dostęp do kursów przyznawany jest na okres 12 miesięcy. Niektóre testy dostępne są tylko w formie on-line, po zalogowaniu na platformę, inne można pobrać w postaci dokumentu PDF.

Co, gdyby testy okazały się jednak nieprzydatne z jakiegokolwiek powodu?

Jeśli testy okażą się nieprzydatne w rekrutacji do SG/SW prosimy bardzo o kontakt, chcielibyśmy omówić szczegóły testów. Możliwy będzie również zwrot środków. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby nasze materiały okazały się potrzebne i użyteczne. 

Czy przygotowanie do testów psychologicznych jest niezbędne, aby je zaliczyć?

Oczywiście przygotowanie nie jest niezbędne. Jeżeli uważasz, że jesteś urodzonym strażnikiem granicznym czy więziennikiem i nie potrzebujesz żadnych testów to oczywiście nie musisz się przygotowywać, wiele osób również do policji podchodzi bez przygotowania. Zgłaszają się do nas jednak niejednokrotnie osoby, które podchodzą drugi czy trzeci raz do rekrutacji do Policji, gdyż wcześniej oblały testy psychologiczne, dlatego zalecamy każdemu przemyślenie decyzji i dajemy wybór.