Chcesz zostać policjantem?
Czym jest Multiselect?

Jak przejść testy do Policji w 2024 roku?

Dowiedz się więcej Wypróbuj za darmo

Testy do Policji w 2024 roku

Wiele mówi się na temat testów, które kandydaci na policjantów muszą przejść w trakcie rekrutacji do Policji. Niektórzy twierdzą, że do Multiselectu (tak nazywa się test psychologiczny, za pomocą którego sprawdzani są kandydaci na policjantów) nie da się przygotować. W praktyce jednak okazuje się, że wielu osobom udało się go zdać dopiero po odpowiednim przygotowaniu.

Przejście testów do Policji jest o wiele prostsze dla osób, które wcześniej się do nich przygotowały!

Dlatego właśnie stworzyliśmy platformę, która kompleksowo przygotowuje do testów do Policji, czyli testów, które czekają Cię w czasie rekrutacji do Policji. Korzystając z niej masz o wiele większe szanse na pozytywne wyniki w testach niż osoby, które podchodzą bez odpowiedniego przygotowania.

Rekrutacja do Policji
Dla osób pragnących dostać się do Policji przygotowaliśmy platformę, która kompleksowo przygotowuje do testów do Policji.

Wypróbuj za darmo

Rekrutacja do Policji w 2024 roku

Testy, które musisz przejść w trakcie rekrutacji do Policji składają się z 4 głównych etapów:

 1. Test Sprawności Fizycznej (TSF)
 2. Test Wiedzy
 3. MultiSelect (MS)
 4. Rozmowa kwalifikacyjna

Test Sprawności Fizycznej

Test sprawności fizycznej
Warto poćwiczyć wcześniej poszczególne elementy toru, aby uzyskać jak najlepszy czas.

TSF polega na przejściu toru przeszkód, ustawionego na sali sportowej w czasie maksymalnym 1 minuta 41 sekund. Tor przeszkód składa się z różnych ćwiczeń, takich jak: bieg wahadłowy, przewroty w przód i w tył, rzuty piłką lekarską, przeniesienie manekina ważącego 28 kg, brzuszki z piłką lekarską, pokonanie skrzyń gimnastycznych. Wszystkie ćwiczenia muszą być wykonane poprawnie, inaczej nie zostaną zaliczone. Warunki dla kobiet i mężczyzn są takie same.

Test Wiedzy Ogólnej - obecnie Test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji

Test wiedzy ogólnej
Dobry wynik w teście wiedzy da Ci lepsze miejsce w rankingu po zakończonej rekrutacji. Ponadto kandydat z dobrymi wynikami prezentuje się znacznie lepiej na rozmowie kwalifikacyjnej, która ostatecznie decyduje o pomyślnym przejściu całej rekrutacji.

Test wiedzy - odbywa się tego samego dnia co Test Sprawności Fizycznej. Test wiedzy rozwiązywany jest na komputerze, w formie 40 pytań zamkniętych z czterema odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa. Od 4 września weszły w życie zmiany - test wiedzy ogólnej został zmieniony na test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji. Baza pytań dostępna jest do pobrania na stronie Szkoły Policji w Szczytnie (bez opracowanych odpowiedzi). Odpowiedzi do pytań znaleźć można w wymienionych przez WSPol aktach prawnych: rozporządzeniach, zarządzeniach oraz ustawach.

Opracowane odpowiedzi do oficjalnej bazy pytań dostępne sa w ramach kursu "Test wiedzy". Więcej szczegółów znajdziesz w tym artykule.

Multiselect - czyli testy psychologiczne

Multiselect policyjny
Po wykonaniu testów czeka Cię jeszcze rozmowa z psychologiem. To on ostatecznie zdecyduje, czy pozytywnie zaliczysz ten etap.

Multiselect – testy psychologiczne, którym kandydat na policjanta poddawany jest w procesie rekrutacji do Policji. Multiselect w 2024 r. nazywany również Multiselect "PLUS" składa się z szeregu testów wykonywanych na komputerze, testu cech charakteru wykonywanego w wersji papierowej, testu inteligencji oraz rozmowy z psychologiem, które mają sprawdzić przydatność kandydata do służby w Policji.

Test multiselect sprawdza różne aspekty Twojej osobowości, m.in.:

 • cechy charakteru,
 • inteligencję,
 • radzenie sobie ze stresem i problemami,
 • stabilność emocjonalną,
 • podejście do pracy,
 • współdziałanie w grupie.

Multiselect odbywa się od kilku dni do nawet kilku tygodni po teście sprawności fizycznej.

Multiselect w 2024 roku, nazywany również "Multiselect PLUS" składa się z:

 • testów sprawdzających podzielnośc uwagi, spostrzegawczość - są to gry zręcznościowe, testy na podzielność uwagi, zadania matematyczne itp. Generalnie nie są to aż tak ważne testy jak test osobowości - niektórzy twierdzą nawet, że są one po prostu po to, aby "zakręcić" kandydata na tyle (zadania na czas bardzo angażują) - by w teście psychologicznym odpowiadał wyłącznie zgodnie z prawdę. Część ta wykonywana jest na komputerze.
 • testu osobowości - największy i najważniejszy z testów wchodzących w skład obecnego Multiselectu. Składa się z ponad 100 stwierdzeń dotyczących Twoich cech charakteru, zainteresowań, sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych, podejścia do życia, stabilności emocjonalnej, zdrowia itp. Do każdego takiego stwierdzenia trzeba się ustosunkować, czy jest ono prawdziwe bądź fałszywe. Część ta wykonywana jest na komputerze.
  Do tej części właśnie przygotujesz się z naszym kursem "Test psychologiczny".
 • testów osobowości wykonywanych w wersji papierowej - są to testy mierzące natężenie konkretnych cech charakteru oraz test mierzący inteligencję (tzw. matryce). Do tej części również przygotujesz się z naszym kursem "Test psychologiczny".
 • rozmowy z psychologiem - po sprawdzeniu testów psycholog przeprowadza z Tobą wywiad, po którym wydaje orzeczenie o pozytywnym, bądź nie, przejściu testu Multiselect. Pytania zadawane przez psychologa dotyczą min. Twojej motywacji do służby w Policji, Twoich cech charakteru przydatnych w formacji oraz tych, które mogą przeszkadzać. Część pytań bardzo przypomina te, które zwykle zadawane są na rozmowach kwalifiakcyjnych do firm. Warto przed rozmową postarać się ułożyć w głowie zarys odpowidzi, by w stresie nie zacząć "motać się w zeznaniach".

Rozmowa kwalifikacyjna - Wywiad zorganizowany

Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna ma bardzo formalny charakter. Jest to rozmowa o pracę, więc warto prezentować się jak najlepiej.

Rozmowa kwalifikacyjna, dawniej nazywana "wywiadem zorganizowanym" jest to ostatni punktowany etap rekrutacji. To od rozmowy kwalifikacyjnej ostatecznie zależy, czy proces rekrutacji ukończysz pomyślnie. Aby zaliczyć rozmowę trzeba uzyskać minimum 36 punktów na 60 możliwych.

Rozmawiasz z wyznaczoną komisją, w której skład wchodzi co najmniej jeden psycholog i jeden policjant. Rozmowa trwa zwykle 20-40 minut. W trakcie jej trwania otrzymujesz pytania, które częśto pojawiają się standardowo w rekrutacjach do firm. Oprócz zwyczajnych pytań dotyczących motywacji do służby, Twoich cech charakteru czy życia prywatnego możesz otrzymać pytania dotyczące funkcjonowania Policji lub Ustawy o Policji. Brak wiedzy nie przekreśla Twoich szans, to Twoja reakcja w takim przypadku jest ważniejsza. Jeśli zaczniesz się nadmiernie stresować lub dasz wyprowadzić z równowagi rozmowa może zakończć się negatywnym wynikiem. Komisja może tylko czekać na okazję, by wbić Ci szpilkę, warto być na to gotowym (chociaż nie jest to regułą).

Dlaczego warto przygotować się do testów do Policji?

Podsumowując - rekrutacja do Policji składa się z kilku etapów, z czego trzy są punktowane.

1. Test Sprawności Fizycznej 60 punktów
2. Test wiedzy 40 punktów
3. Multiselect - testy psychologiczne Etap na zaliczenie
4. Rozmowa kwalifikacyjna 60 punktów

Po pomyślnym ukończeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się postępowanie sprawdzające. Celem postępowania jest ustalenie, czy kandydat nie zatajał jakichś informacji, nie przynależy do żadnej partii politycznej, jego postawa społeczna nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Po zakończeniu postępowania sprawdzającego następuje następny etap - komisja lekarska. Na badania kierowani są Ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów przy uwzględnieniu minimalnej liczby osób planowanych do przyjęcia do służby. To znaczy, że jeśli liczba chętnych będzie mała, na badania kierowani są wszyscy, którzy pomyślnie ukończyli testy oraz przeszli postępowanie sprawdzające. Jeśli jednak chętnych jest więcej niż możliwości ośrodków szkoleniowych na badania kierowani są Ci z najlepszymi wynikami. Dlatego warto postarać się o dobre przygotowanie do testu wiedzy oraz sprawności fizycznej, by suma uzyskanych przez Ciebie punktów była wyższa od przeciętnej. Po pozytywnym orzeczeniu komisji lekarskiej na kandydata czeka już tylko kurs podstawowy.

W razie niepowodzenia w TSF bądź rozmowie kwalifikacyjnej przysługuje Ci prawo do kolejnego podejścia po złożeniu oświadczenia o dalszym ubieganiu się o przyjęcie do służby.
W przypadku uzyskania znów negatywnego wyniku kolejny raz do testu sprawności możesz przystąpić dopiero po upływie 2 miesięcy od dnia uzyskania negatywnego wyniku, natomiast do rozmowy kwalifikacyjnej po upływie 6 miesięcy.
W przypadku uzyskanie negatywnego wyniku w teście MultiSelect należy odczekać 10 miesięcy przed ponownym przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik testu MultiSelect ważny jest przez 24 miesiące.

Testy do Policji w 2024 roku: jak się przygotować?

Nowy Test Wiedzy - z zakresu funkcjonowania Policji

Aby przygotować się do nowego testu wiedzy do Policji teoretycznie wystarczy, że pobierzesz oficjalną bazę pytań podaną przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i znajdziesz odpowiedzi w wymienionych przez WSPol aktach prawnych: ustawach, rozporządzeniach, zarządzeniach. Jest to bardzo duża baza, bo składa się z ponad 600 pytań, znalezienie odpowiedzi na wszystkie zajmie sporo czasu.
Dlatego specjalnie dla osób chcących przygotować się do nowego testu wiedzy opracowaliśmy odpowiedzi do wymienionych w oficjalnej bazie pytań. Dla ułatwienia nauki zostały one posortowane według aktów prawnych, których dotyczą. Kurs "Test wiedzy" składa się z 15 plików w formacie PDF, które można pobrać na dowolne urządzenie lub wydrukować.

MultiSelect (MS)

MultiSelect składa się z testów dotyczących osobowości, testów sprawdzających min. podzielność uwagi, inteligencję, logiczne myślenie oraz rozmowy z psychologiem. Jednak to właśnie Twoja osobowość jest najbardziej istotna. Przygotowując się do testu MultiSelect warto przede wszystkim zrozumieć sens pytań, ich drugie dno. Na to pozwala Ci prezentowana platforma e-learningowa, na której znajdziesz dokładne opracowanie, wyjaśnienie szerokiej bazy ponad 600 pytań psychologicznych. Opracowując tak szeroką bazę zrozumiesz mechanizm działania tego typu testów, co pozwoli Ci udzielać właściwych odpowiedzi w trakcie rekrutacji. Oprócz tego obecny MultiSelect PLUS został połączony z testami PZP, stąd dodatkowy test mierzący natężenie cech charakteru oraz test inteligencji (zawarte w kursie).

Rozmowa kwalifikacyjna - Wywiad zorganizowany

W rozmowie kwalifikacyjnej ważne jest, aby być przede wszystkim sobą. Wyuczenie się gotowych odpowiedzi na pamięć nie ma dużego sensu. Warto jednak zapoznać się wcześniej z pytaniami, które mogą Cię czekać w trakcie rozmowy, by ułożyć sobie w głowie zarys najbardzej trafnych odpowiedzi. Większość pytań dotyczy Twojego życia i planów przyszłej kariery w Policji, inne natomiast sprawdzają Twoją wiedzę nt. formacji. Mogą pojawić się również całkowicie nieszablonowe pytania. W kursie "Rozmowa kwalifikacyjna" znajdziesz 145 pytań podstawowych oraz 35 pytań dodatkowych, nadesłanych od osób po przejściu rozmowy. Do większości pytań dodana jest również sugerowana odpowiedź, z wyłączeniem tych, które dotyczą Twojej osoby (lepiej odpowiadać własnymi słowami, w miarę możliwości zgodnie z prawdą).

Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP)

Obecnie etap Poradni Zdrowia Psychicznego w trakcie rekrutacji do Policji został połączony z testem MultiSelect (stąd dodatkowe testy wykonywane w formie papierowej). Nasz kurs Test psychologiczny (MS Plus) został wzbogacony o nowe materiały, które pomogą w przejściu dodatkowych testów.

Twoja wygoda na pierwszym miejscu

Jak przygotować się do procesu rekrutacji do Policji?

Jeśli chcesz ułatwić sobie przejście całego procesu rekrutacji do Policji warto zapoznać się z kursami dostępnymi na platformie e-learningowej. Każdy kurs to konkretna wiedza pomagająca Ci w uzyskaniu jak najlepszych wyników w danym etapie rekrutacji do Policji:

 • Test wiedzy (Oficjalna baza pytań z odpowiedziami opracowana na podstawie obowiązujących aktów prawnych, dostępna w postaci plików PDF podzielonych tematycznie)
 • Test psychologiczny (MS Plus) (640 pytań dot. osobowości z opracowanymi i wyjaśnionymi odpowiedziami; test zręczności-podobny do tego z prawdziwego MS; test natężenia cech charakteru)
 • Rozmowa kwalifikacyjna (145 pytań podstawowych z opracowanymi sugerowanymi odpowiedziami; 35 pytań dodatkowych, nadesłanych od osób po rozmowie, z opracowanymi sugerowanymi odpowiedziami)

Ponadto na platformie znajdziesz szereg udogodnień, pozwalających komfortowo przyswajać wiedzę:

 • testy on-line ułatwiają proces nauki - wszystkie odpowiedzi dostępne on-line, dobrze opracowane, wyjaśnione prostym językiem
 • odpowiedzi dopasowane do Twojej osobowości (niektóre pytania dotyczące Twojego życia nie mają wpływu na ocenę psychologiczną, dlatego nasza platforma nie wymusza odpowiadania na nie w sposób, który byłby niezgodny z Tobą, pamiętaj: psycholog w rozmowie po tecie mógłby wychwycić tę niezgodność),
 • tryb "TEST", który generuje test z określonym czasem na rozwiązanie, dzięki czemu możesz sprawdzić swoją wiedzę i poczuć się jak na prawdziwym teście
 • materiały dodatkowe dostępne w plikach PDF
 • dostęp na urządzeniach mobilnych - możliwość nauki w każdym miejscu!

5 powodów, dla których warto zapoznać się z prezentowanymi kursami

 1. Wygoda! Nie musisz szukać materiałów z różnych, często niepewnych źródeł, tracąc czas na weryfikację ich wiarygodności. Kursy prezentowane na platformie zostały przygotowane z najwyższą starannością, co oszczędza Twój czas i ułatwia przygotowanie się.
 2. Odpowiedzi wyjaśnione prostym językiem, dzięki czemu rozumiesz, dlaczego dana odpowiedź jest zalecana, na czym opiera się mechanizm testów. Ponadto odpowiedzi są w miarę możliwości dopasowane do Twojej osobowości.
 3. Oszczędność! Korzystając z konsultacji w poradniach psychologicznych przygotowanie do testów okaże się znacznie droższe, niż skorzystanie z gotowych kursów.
 4. Otrzymujesz 30 dniową gwarancję satysfakcji! Jeśli w ciągu 30 dni stwierdzisz, że nie jesteś zadowolony/-a z materiałów, masz prawo do zwrotu bez podawania przyczyny!
 5. Jesteśmy legalnie działającą firmą. Traktujemy naszą pracę profesjonalnie!
  Nie wierzysz? Zobacz jak wygląda panel kursów "od środka": panel demonstracyjny.
Wypróbuj za darmo