Chcesz zostać policjantem?

Czym jest Multiselect? Jak przejść testy do Policji w 2022 roku?

Dowiedz się więcej Wypróbuj za darmo

Rekrutacja do Policji w 2022 roku Czyli jak przejść testy do Policji

Wiele mówi się na temat testów, które kandydaci na policjantów muszą przejść. Niektórzy twierdzą, że do Multiselectu (tak nazywa się test psychologiczny, za pomocą którego sprawdzani są kandydaci na policjantów) nie da się przygotować. W praktyce jednak okazuje się, że wielu osobom udało się go zdać dopiero po odpowiednim przygotowaniu.

Przejście testów do Policji jest o wiele prostsze dla osób, które wcześniej się do nich przygotowały!

Dlatego właśnie stworzyliśmy platformę, która kompleksowo przygotowuje do testów do Policji, czyli testów, które czekają Cię w czasie rekrutacji do Policji. Przerabiając nasze materiały masz o wiele większe szanse na wysokie wyniki w testach niż osoby, które podchodzą bez żadnego przygotowania. Wypróbuj za darmo!

Rekrutacja do Policji
Dla osób pragnących dostać się do Policji przygotowaliśmy platformę, która kompleksowo przygotowuje do testów do Policji.

Wypróbuj za darmo

Testy do Policji w 2022 roku

Testy do Policji - które musisz przejść w trakcie rekrutacji do Policji składają się z 4 głównych etapów:

 1. Test Sprawności Fizycznej (TSF)
 2. Test Wiedzy
 3. MultiSelect (MS)
 4. Rozmowa kwalifikacyjna

Test Sprawności Fizycznej

Test sprawności fizycznej
Warto poćwiczyć wcześniej poszczególne elementy toru, aby uzyskać jak najlepszy czas.

TSF polega na przejściu toru przeszkód, ustawionego na sali sportowej w czasie maksymalnym 1 minuta 41 sekund. Tor przeszkód składa się z różnych ćwiczeń, takich jak: bieg wahadłowy, przewroty w przód i w tył, rzuty piłką lekarską, przeniesienie manekina ważącego 28 kg, brzuszki z piłką lekarską, pokonanie skrzyń gimnastycznych. Wszystkie ćwiczenia muszą być wykonane poprawnie, inaczej nie zostaną zaliczone. Warunki dla kobiet i mężczyzn są takie same.

Test Wiedzy Ogólnej - obecnie Test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji

Test wiedzy ogólnej
Dobry wynik w teście wiedzy da Ci lepsze miejsce w rankingu po zakończonej rekrutacji. Ponadto kandydat z dobrymi wynikami prezentuje się znacznie lepiej na rozmowie kwalifikacyjnej, która ostatecznie decyduje o pomyślnym przejściu całej rekrutacji.

Test wiedzy - odbywa się tego samego dnia co Test Sprawności Fizycznej. Test wiedzy rozwiązywany jest na komputerze, w formie 40 pytań zamkniętych z czterema odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa. Od 4 września weszły w życie zmiany - test wiedzy ogólnej został zmieniony na test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji. Baza pytań dostępna jest do pobrania na stronie Szkoły Policji w Szczytnie (bez opracowanych odpowiedzi). Odpowiedzi do pytań znaleźć można w wymienionych przez WSPol aktach prawnych: rozporządzeniach, zarządzeniach oraz ustawach.

Pytania z opracowaniem odpowiedzi są już dostępne dla posiadaczy kursu "Test wiedzy" podzielone według aktów prawnych. Więcej informacji w artykule: Test wiedzy do Policji.

Multiselect - czyli testy psychologiczne

Multiselect policyjny
Po wykonaniu testów czeka Cię jeszcze rozmowa z psychologiem. To on ostatecznie zdecyduje, czy pozytywnie zaliczysz ten etap.

Multiselect – testy psychologiczne, którym kandydat na policjanta poddawany jest w procesie rekrutacji do Policji. Multiselect w 2022 r. nazywany również Multiselect "PLUS" składa się z szeregu testów wykonywanych na komputerze, testu cech charakteru wykonywanego w wersji papierowej, testu inteligencji oraz rozmowy z psychologiem, które mają sprawdzić przydatność kandydata do służby w Policji.

Test multiselect sprawdza różne aspekty Twojej osobowości, m.in.:

 • cechy charakteru,
 • inteligencję,
 • radzenie sobie ze stresem i problemami,
 • stabilność emocjonalną,
 • podejście do pracy,
 • współdziałanie w grupie.

Multiselect odbywa się od kilku dni do nawet kilku tygodni po teście sprawności fizycznej.

Multiselect w 2022 roku, nazywany również "Multiselect PLUS" składa się z:

 • testów sprawdzających podzielnośc uwagi, spostrzegawczość - są to gry zręcznościowe, testy na podzielność uwagi, zadania matematyczne itp. Generalnie nie są to aż tak ważne testy jak test osobowości - niektórzy twierdzą nawet, że są one po prostu po to, aby "zakręcić" kandydata na tyle (zadania na czas bardzo angażują) - by w teście psychologicznym odpowiadał wyłącznie zgodnie z prawdę. Część ta wykonywana jest na komputerze.
 • testu psychologicznego - największy i najważniejszy z testów wchodzących w skład obecnego Multiselectu. Składa się z ponad 100 stwierdzeń dotyczących Twoich cech charakteru, zainteresowań, sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych, podejścia do życia, stabilności emocjonalnej, zdrowia itp. Do każdego takiego stwierdzenia trzeba się ustosunkować, czy jest ono prawdziwe bądź fałszywe. Część ta wykonywana jest na komputerze.
  Do tej części właśnie przygotujesz się z naszym kursem "Test psychologiczny".
 • testów wykonywanych w wersji papierowej - jest to test mierzący natężenie konkretnych cech charakteru oraz test mierzący inteligencję (tzw. matryce). Do tej części również przygotujesz się z naszym kursem "Test psychologiczny".
 • rozmowy z psychologiem - po sprawdzeniu testów psycholog przeprowadza z Tobą wywiad, po którym wydaje orzeczenie o pozytywnym, bądź nie, przejściu testu Multiselect. Psycholog widzi Twoje odpowiedzi w teście psychologicznym i na ich podstawie może zadawać pytania. Wynik zwykle jest w przeciągu jednego-kilku tygodni po teście.

Rozmowa kwalifikacyjna - Wywiad zorganizowany

Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna ma bardzo formalny charakter. Jest to rozmowa o pracę, więc warto prezentować się jak najlepiej.

Rozmowa kwalifikacyjna, dawniej nazywana "wywiadem zorganizowanym" jest to ostatni punktowany etap rekrutacji. Idąc na niego wiesz już, ile udało Ci się uzyskać punktów w poprzednich etapach, jednak to od rozmowy kwalifikacyjnej ostatecznie zależy, czy proces rekrutacji ukończysz pomyślnie. Aby zaliczyć rozmowę trzeba uzyskać minimum 36 punktów na 60 możliwych.

Rozmawiasz z wyznaczoną komisją, w której skład wchodzi co najmniej jeden psycholog i jeden policjant. Rozmowa trwa zwykle 20-40 min., podczas których komisja bombarduje pytaniami, próbuje wprowadzić w stany zakłopotania bądź zdenerwowania badając Twoje reakcje. Ważne jest, by odpowiednio przygotować się mentalnie oraz merytorycznie, wtedy wszystko powinno pójść gładko.

Dlaczego warto przygotować się do testów do Policji?

Podsumowując - testy do Policji składają się z 4 głównych etapów, z czego 3 są punktowane.

Po pomyślnym ukończeniu rozmowy kwalifikacyjnej Twoje punkty są sumowane, następnie umieszczane w rankingu. Na badania kierowani są Ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów przy uwzględnieniu minimalnej liczby osób planowanych do przyjęcia do służby. To znaczy, że jeśli liczba chętnych będzie mała na badania kierowani są wszyscy, którzy pomyślnie ukończyli testy. Jeśli jednak chętnych jest więcej niż możliwości ośrodków szkoleniowych na badania kierowani są Ci z najlepszymi wynikami.

1. Test Sprawności Fizycznej 60 punktów
2. Test wiedzy 40 punktów
3. Multiselect - testy psychologiczne Etap na zaliczenie
4. Rozmowa kwalifikacyjna 60 punktów

W razie niepowodzenia w TSF bądź rozmowie kwalifikacyjnej przysługuje Ci prawo do kolejnego podejścia po złożeniu oświadczenia o dalszym ubieganiu się o przyjęcie do służby.
W przypadku uzyskania znów negatywnego wyniku kolejny raz do testu sprawności możesz przystąpić dopiero po upływie 2 miesięcy od dnia uzyskania negatywnego wyniku, natomiast do rozmowy kwalifikacyjnej po upływie 6 miesięcy.
W przypadku uzyskanie negatywnego wyniku w teście MultiSelect należy odczekać 10 miesięcy przed ponownym przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik testu MultiSelect ważny jest przez 24 miesiące.

Testy do Policji w 2022 roku: jak się przygotować?

Nowy Test Wiedzy - z zakresu funkcjonowania Policji

Aby przygotować się do nowego testu wiedzy do Policji teoretycznie wystarczy, że pobierzesz oficjalną bazę pytań podaną przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i znajdziesz odpowiedzi w wymienionych przez WSPol aktach prawnych: ustawach, rozporządzeniach, zarządzeniach. Jest to bardzo duża baza, bo składa się z ponad 600 pytań, znalezienie odpowiedzi na wszystkie zajmie sporo czasu.
Dużo łatwiejszym sposobem jest nabycie opracowania odpowiedzi do pytań z oficjalnej bazy. Specjalnie dla osób chcących przygotować się do nowego testu wiedzy opracowaliśmy odpowiedzi do wymienionych w oficjalnej bazie pytań. Dla ułatwienia nauki zostały one posortowane według aktów prawnych, których dotyczą. Całość jest do nabycia w postaci dokumentów PDF na naszej platformie w cenie 59,99zł. Więcej w zakładce "Oferta".

MultiSelect (MS)

MultiSelect składa się z testów dotyczących osobowości, testów sprawdzających min. podzielność uwagi, inteligencję, logiczne myślenie oraz rozmowy z psychologiem. Jednak to właśnie Twoja osobowość jest najbardziej istotna. Przygotowując się do testu MultiSelect warto przede wszystkim zrozumieć sens pytań, ich drugie dno. Na to pozwala Ci nasza platforma e-learningowa, na której znajdziesz dokładne opracowanie, wyjaśnienie szerokiej bazy ponad 600 pytań psychologicznych, z której ponad 100 pojawia się na oficjalnym teście MS. Opracowując tak szeroką bazę zrozumiesz mechanizm działania tego typu testów psychologicznych. Oprócz tego obecny MultiSelect PLUS został połączony z testami PZP, stąd dodatkowy test mierzący natężenie cech charakteru oraz test inteligencji (zawarte w kursie). Osobom, które chcą przygotować się do rozmowy z psychologiem polecamy również dodatkowo kurs "Rozmowa kwalifikacyjna". Więcej w zakładce "Oferta".

Rozmowa kwalifikacyjna - Wywiad zorganizowany

W rozmowie kwalifikacyjnej ważne jest, aby być przede wszystkim sobą. Wyuczenie się jakichś gotowych odpowiedzi na pamięć nie ma zbyt dużego sensu, jednak warto zapoznać się wcześniej z pytaniami, które mogą Cię czekać w trakcie rozmowy. Większość pytań dotyczy Twojego życia i planów przyszłej kariery w Policji, inne natomiast sprawdzają Twoją wiedzę nt. formacji. Mogą pojawić się również całkowicie nieszablonowe pytania. W naszej bazie znajdziesz 145 pytań podstawowych oraz 35 pytań dodatkowych nadesłanych od osób po przejściu rozmowy. Do większości pytań sugerujemy również odpowiedzi, z wyłączeniem tych, które dotyczą Twojej osoby (lepiej odpowiadać własnymi słowami, w miarę możliwości zgodnie z prawdą). Więcej informacji w zakładce "Oferta".

Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP)

Obecnie etap PZP w trakcie rekrutacji do Policji został połączony z testem MultiSelect (stąd dodatkowe testy wykonywane w formie papierowej). Nasz kurs Test psychologiczny (MS Plus) został wzbogacony o dodatkowe materiały.
Kurs "Poradnia Zdrowia Psychicznego" to uniwersalny zbiór najczęściej wykorzystywanych testów psychologicznych do sprawdzania kandydatów do różnych służb mundurowych. Dowiedz się więcej: Oferta.

Twoja wygoda na pierwszym miejscu

Jak możemy pomóc Ci zostać policjantem?

Specjalnie w tym celu przygotowaliśmy platformę e-learningową, na której możesz przygotować się do testów, które czekają Cię w czasie rekrutacji do Policji. Na platformie wszystkie materiały są aktualne, a ich wartość wciąż potwierdzają zadowoleni klienci. Całość podzieliliśmy na 4 osobne kursy, przygotowujące do poszczególnych etapów rekrutacji:

 • Test wiedzy (Oficjalna baza pytań z odpowiedziami opracowana na podstawie obowiązujących aktów prawnych, dostępna w postaci plików PDF podzielonych tematycznie)
 • Test psychologiczny (MS Plus) (640 pytań dot. osobowości z opracowanymi i wyjaśnionymi odpowiedziami; test zręczności-podobny do tego z prawdziwego MS; test natężenia cech charakteru)
 • Wywiad zorganizowany - Rozmowa kwalifikacyjna (145 pytań podstawowych z opracowanymi sugerowanymi odpowiedziami; 35 pytań dodatkowych, nadesłanych od osób po rozmowie, z opracowanymi sugerowanymi odpowiedziami)

Ponadto przygotowaliśmy szereg udogodnień, pozwalających komfortowo przyswajać wiedzę:

 • platforma wspomagająca proces nauki - wszystkie odpowiedzi są dobrze opracowane, wyjaśnione prostym językiem
 • odpowiedzi dopasowane do Twojej osobowości (niektóre pytania dotyczące Twojego życia nie mają wpływu na ocenę psychologiczną, dlatego nasza platforma nie wymusza odpowiadania na nie w sposób, który byłby niezgodny z Tobą, pamiętaj: psycholog w rozmowie po tecie mógłby wychwycić tę niezgodność),
 • tryb "TEST", który generuje test z określonym czasem na rozwiązanie, dzięki czemu możesz sprawdzić swoją wiedzę i poczuć się jak na prawdziwym teście
 • materiały dodatkowe dostępne w plikach PDF
 • dostęp na urządzeniach mobilnych - możliwość nauki w każdym miejscu!

5 powodów, dla których warto zainteresować się naszą ofertą

 1. Wygoda! Nie musisz szukać materiałów z różnych niepewnych źródeł. U nas masz wszystko pod ręką.
 2. Odpowiedzi wyjaśnione prostym językiem, dzięki czemu rozumiesz, dlaczego dana odpowiedź jest zalecana, na czym opiera się mechanizm testów. Ponadto odpowiedzi są w miarę możliwości dopasowane do Twojej osobowości.
 3. Oszczędność! Nauka podobnej bazy pytań w poradni psychologicznej zajmie wiele godzin (w cenie 100-150zł/h). U nas za cenę 2 godzin korzystasz do woli z gotowych opracowań!
 4. Kupując nasze kursy otrzymujesz 30 dniową gwarancję satysfakcji lub zwrot pieniędzy! Jeśli w ciągu 30 dni stwierdzisz, że nie jesteś zadowolony/-a z zakupionych materiałów masz prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny!
 5. Jesteśmy legalnie działającą firmą. Traktujemy naszą pracę profesjonalnie!
  Nie wierzysz? Zobacz jak wygląda panel kursów "od środka": panel demonstracyjny.
Wypróbuj za darmo